Skip to main content

Organický psychosyndrom

Organický psychosyndrom je termín v medicíně stále hojně používaný, ač je již některými lékaři považován za zastaralý a nepřesný. Mně osobně nicméně přijde pro běžnou praxi poměrně vhodný, protože je jednoduchý a srozumitelný.

 

Příčiny

Organický psychosyndrom můžeme definovat jako narušení mozkových funkcí s rozvojem níže zmíněných psychiatrických příznaků (viz. projevy), které ovšem není způsobeno psychiatrickou nemocí, ale různými nepsychiatrickými onemocněními mozku. Mezi ně patří mozkové mrtvice, mozkové nádory, úrazy hlavy, krvácení do mozku, účinek toxických sloučenin (návykové látky jako např. chronické čichání toluenu, alkoholizmus), vysazení dlouhodobě užívaných toxických sloučenin (hlavně odvykací syndrom u alkoholu), záněty mozku, záněty mozkových blan, epilepsie, Parkinsonova nemoc, Alzheimerova nemoc a mnohé další.

 

 

Projevy

Organický psychosyndrom může mít různé projevy zahrnující zmatenost, známky demence, změny osobnosti, narušené emoční projevy, poruchy paměti, pokles intelektu apod. Náhle vzniklý organický psychosyndrom může mít podobu tzv. deliria. Někteří lidé s organickým syndromem mohou být agresivní a nebezpečí sobě a svému okolí.

 

 

Diagnostika

Diagnóza je postavena na přítomnosti klinických projevů, vyšetření neurologem a psychiatrem a zjištění přítomnosti nepsychiatrického onemocnění mozku. Záleží na konkrétní diagnóze, ale obecně může v určení těchto nemocí pomoci CT vyšetření, magnetická rezonance mozku, lumbální punkce, EEG a případně další.

 

 

Léčba

Příznaky organického psychosyndromu se léčí pomocí psychiatrických léků ze skupiny neuroleptik, kromě toho je ovšem nutné léčit zjištěnou vyvolávající příčinu (je-li to možné). O léčbě si můžete přečíst v textech o jednotlivých nemocech.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů