Skip to main content
 


Oligodendrogliom

Oligodendrogliom je nádor ze skupiny gliomů, který se typicky objevuje v mozku, ale vzácně jej můžeme najít i v míše. Můžeme ho tedy zařadit mezi mozkové i míšní tumory.

Příčiny: Oligodendrogliom vzniká z buněk oligodendroglie, což jsou podpůrné buňky v centrální nervové soustavě (tvoří obaly nervových vláken a podílí se na metabolizmu neuronů). Přesná příčina vzniku oligodendrogliomu není jasná, postiženi jsou nejčastěji dospělí lidé a nádor se vyskytuje u obou pohlaví. Jako u většiny chorob půjde zřejmě i zde o souhru genetických a zevních faktorů.


Projevy: Oligodendrogliom může svým růstem způsobovat příznaky, které se objevují i u jiných tumorů mozku (bolesti hlavy, známky nitrolebního přetlaku, stavy zmatenosti, změny chování a jiné). Poměrně specifickým příznakem jsou epileptické záchvaty, které jsou v řadě případů prvním projevem oligodendrogliomu. Chování oligodendrogliomů je různé, obvykle prorůstají do okolí a poškozují okolní struktury svým růstem. Naštěstí je tento růst poměrně pomalý.


Diagnostika: Jedinec s některými výše zmíněnými příznaky je obvykle vyšetřen neurologem a následně je doplněno CT vyšetření mozku (či magnetická rezonance), které hmotu tumoru objeví. Definitivní diagnózu lze stanovit buď provedením biopsie tumoru a histologickým vyšetřením vzorku.


Terapie: Léčba oligodendrogliomů je velmi svízelná. Využít lze metod neurochirurgického odstranění tkáně, ozařování a chemoterapie, úspěchy v terapii však nejsou velké. Oligodendrogliomy nejsou dobře ohraničené a chirurgicky je prakticky nejde odstranit, ozáření a chemoterapie růst pouze zpomalí, ale nezastaví. Dlouhodobá prognóza nemocných z těchto důvodů není příliš dobrá. Podpůrná léčba se soustřeďuje na potlačování doprovodných příznaků, při vzniku epileptických záchvatů jsou podávány léky ze skupiny antiepileptik.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů