Skip to main content

NSTEMI - postup

Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

Postup u NSTEMI je do značné míry podobný postupu u nestabilní AP, ostatně v úvodu od sebe nestabilní AP a NSTEMI neodlišíme. (Odlišení představuje až nález zvýšených kardioenzymů u NSTEMI.)

 

1. Hospitalizace – Pacient s NSTEMI musí být pochopitelně hospitalizován, ideálně na monitorovaném lůžku na JIP.

 

2. Zajistit žilní vstup

 

3. Podat ASA (acetylisalicylová kyselina) i.v. – např. Cardegic 500mg i.v.

 

Pozn: Poněkud sporné je podání dalšího antiagregans – clopidogrelu – per os. Některá kardiocentra jej vyžadují, jiná ne. Doporučuje se cca 300mg, což je např. Plavix 75mg 4tbl per os.

 

4. Podat 5000 j. heparinu i.v. (nebo lépe dle váhy cca 1000 j. na 10kg pacienta) – Heparin je sice poněkud zastaralý, nicméně v této indikace výhodný. Má jen relativně krátký poločas účinku a narozdíl od LMWH lze jeho účinek vyrušit protaminem. To má velký význam při event. urgentním kardiochirurgickém zákroku (viz. níže). Je-li pacient stabilní a není-li v plánu urgentní SKG s možností následného kardiochirurgického zákroku, lze následně aplikovat LMWH v terapeutické dávce (tj. např Fraxiparine 0.1ml na 10kg váhy s.c. á 12 hod)

 

5. Tlumení event. bolesti – např. Fentanyl 100ug 1-2ml i.v.

 

6. Oxygenoterapie a diuretikum (např. Furosemid 20-40mg i.v.) při projevech akutní levostranné kardiální insuficience

 

7. Nitrát – V akutní fázi u pacientů se systol. TK > 90mm Hg je možné podat kontinuálně i.v., např. IsosorbiddinitrátIsoket 10mg 2 amp dávkovačem i.v. 0.8ml/hod

 

8. Kontrolní náběry – Po 12 hodinách je nutné zopakovat náběry kardioenzymů, ke zhodnocení event. progrese hodnot.

 

9. Koronarografie – Po stabilizaci stavu je vhodné pacienty odeslat na plánované SKG. Při významném nálezu je provedeno PCI, či CABG. V případě, že dochází k elevaci kardioenzymů, při opakování bolestí, při výskytu arytmií či při vzniku STEMI je nutné provést SKG ihned.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů