Skip to main content
 


Noxafil

Noxafil je lék, který patří mezi léky proti plísním (antimykotika). Jeho účinnou složkou je stejnojmenná sloučenina posakonazol.

Princip: Posakonazol narušuje funkci některých plísňových enzymů a to způsobuje poruchu tvorby a stability buněčné membrány plísní. Díky tomu brání posakonazol množení plísní a některé dokonce zabíjí.


Využití: Noxafil využíváme v léčbě plísňových infekcí, které jsou způsobené nebezpečnějšími formami plísní, nebo které se vyskytují u pacientů s oslabenou imunitou. Patří sem například aspergilové infekce, kokcidiomykózy a těžké kvasinkové infekce.

Lék může být podáván i preventivně některým pacientům s oslabenou imunitou jako prevence vzniku plísňové infekce. Jsou to zejména hematologičtí pacienti léčení chemoterapeutiky pro leukémie a pacienti po orgánových transplantacích.


Podávání: Noxafil se vyrábí v podobě tablet o síle 100 miligramů, v podobě suspenze (která se opět přijímá per os) a v podobě roztoku k nitrožilnímu infuznímu podání. Běžná dávka Noxafilu pro dospělého člověka je 300 miligramů dvakrát denně. Lék nesmí být podáván, či užíván bez přesného doporučení lékaře.


Nevýhody: Noxafil může mít řadu vedlejších účinků. Poměrně časté jsou trávicí obtíže jako je nechutenství, nevolnost, zvracení a průjmy. U některých lidí může dojít k poškození jater se zvýšením jaterních testů a vzácně i se vznikem žloutenky. Lék může mít vliv na krvetvorbu za vzniku chudokrevnosti a nedostatku krevních destiček. Vyloučit nelze ani vznik alergických reakcí, které mají nejčastěji podobu svědivé vyrážky.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů