Skip to main content

Nejsou lidi

Krátkou větu "Nejsou lidi." používáme na našem pracovišti stále častěji. Pravidelně se snažíme hledat nové lékaře, kde se dá, opakovaně to zkouším i cestou tohoto webu, ale nejsme úspěšní. Lékaři jakoby mizeli v nějaké černé díře. Tento problém začíná již prosakovat i do médií, kde se během roku 2015 stále více objevují zprávy o nedostatku lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, zejména sester. Postižena jsou nejen nemocniční oddělení, ale i síť praktických a dětských lékařů a speciální skupiny lékařů (vězeňští lékaři, soudní znalci, apod.).
 
Dochází k tomu, před čím byli občané ČR varováni během akce Děkujeme Odcházíme (D.O.) před 5 lety (viz. můj text o bilanci situace po D.O.). Tehdy se státní představitelé semkli a spolu s médii vykreslili lékaře jako skupinu výrazně nenažranou a sobeckou, která se snaží vydírat své spoluobčany ve snaze zajistit si zvýšení svých už tak vysokých platů. Tento realitě vzdálený obraz se do značné míry ve společnosti uchytil a tehdejší boj z tohoto důvodu probíhal v podobě několik tisíc lékařů versus celý zbytek národa. Nebyla to však pravda, ačkoliv akce skutečně byla nátlaková a heslo "náš exodus, váš exitus" bylo dost drsné. Ve skutečnosti jsou (a vždy byli) lékaři i jejich pacienti na jedné lodi. Tato loď však najela na ledovec, teče do ní hodně vody a lékaři se na tento fakt snažili hlasitě upozornit. Na palubě se bohužel zrovna tancovalo a varovný křik se řadě lidí nelíbil.
 
Jedním z oblíbených argumentů odpůrců D.O. byl iluzorní přebytek lékařů. Doktorů bylo prostě hodně a kdyby tehdy pár těch tisíc vydřiduchů vypadlo, vůbec by to nevadilo, to jsme slyšeli od mnoha tehdejších politiků. D.O. skončila nemastně neslaně, trochu peněz se přidalo, doktoři drželi hubu a karavana jela dál. Od té doby se ale věci začaly měnit. Postupně přestali přicházet noví lékaři, část starých zákonitě odešla a najednou za ně není náhrada. Není to zatím problém nejprestižnějších pracovišť a vcelku se nezdá, že by to (zatím) byl problém Prahy, ale v řadě okresních nemocnic už jde do tuhého. Některá personálně oslabená oddělení se drží, jiná začínají zanikat, zbytek (zatím) zůstávajících lékařů je přetížený, protože pracuje za své chybějící kolegy. Osobně začínám pozorovat u řady lékařů šířící se "blbou náladu", která se mimo jiné projevuje postupným poklesem výkonnosti, ztrátou dřívějšího nadšení, apatií a nezájmem. Mezi mladými lékaři oproti předchozím generacím je pozorovatelný výrazně menší altruizmus, tj. na prvním místě jsou oni a jejich rodiny, teprve na druhém místě je jejich práce. Osobně to považuji za velmi pozitivní fakt, který ale nemůže svědčit systému stojícímu na polootrocké práci.
 
Důvody nedostatku personálu jsou samozřejmě pořád stejné a nedá se na nich nic nového vymyslet. Otatně jsem něco podobného kdysi uváděl i v tomto textu:
 
1. Platově k žádnému velkému zlepšení nedošlo. Na konci D.O. bylo sepsáno jakési memorandum, při kterém se tehdejší ministerstvo zdravotnictví s lékaři dohodlo na určitých podmínkách. Toto memorandum dodrženo nebylo a současné ministerstvo se jím ani nezdá vázáno. Pak doktor Engel byl dokonce v nedávném televizním rozhovoru moderátorem obviněn z "přílišné důvěřivosti", což je docela pikantní, protože tím je více než jasně naznačeno, že našim voleným představitelům důvěřovat nelze.
 
2. Během D.O. se objevilo hodně zlé krve, mediální kampaň proti lékařům byla štvavá a hysterická. Jistě řada mediků už tehdy vnímala situaci ve společnosti a motivace k práci v ČR tak u nich logicky nebude nejvyšší. Celý problém je potencovaný tím, že medici jsou vcelku vzdělaná skupina lidí, umí cizí jazyky a lékařské fakulty jim umožňují už během studia vyjíždět na různé stáže do zahraničí. Riziko na "útěk za kopečky" po ukončení studia je tím vyšší.
 
3. Vzdělávání lékařů je stále tragické a chaotické. Neustále dochází ke změnám, doba před atestací je velmi dlouhá, atestační podmínky a zkoušky u řady oborů jsou neúměrně přísné. Velké problémy jsou např. v interní medicíně, kdy se v reakci na to plánuje vrátit zpátky první atestaci z všeobecné interny již po několika letech praxe, jako tomu bylo dříve. Je otázkou, jak to dopadne, ale předpokládám, že lékař po takové "atestaci" nebude smět odejít do své soukromé praxe a jistě tuto atestaci platově moc nepocítí. V podstatě bude dělat stejnou práci jako dělá dnes, k tomu mu přibude další těžká zkouška a po jejím složení bude mít výrazně vyšší osobní zodpovědnost za případné pochybení. No neberte to, když je to tak levný.
 
4. Chybějící lékaři způsobují již zmíněné přetížení stávajících lékařů, kteří mají vyšší tendenci odejít také (soukromé praxe, soukromé léčebny, důchod, delší mateřská u žen). Dochází tak ke vzniku bludného kruhu.
 
 
Velký problém je určitá setrvačnost rozpadu zdravotnictví. Mám dojem, že se dostáváme do situace, kdy už nebude možné systém rychle stabilizovat ani přidáním peněz, ani změnami vzdělávání. Nikde se najednou neobjeví tisíce lékařů plných elánu, kteří zaplní chybějící místa, v tomhle je každá sebepozitivnější změna běh na dlouhou trať. Stejně tak náhlý příliv lékařů-cizinců moc čekat nemůžeme. Jistě, i cizinci u nás pracují, ale překážkou bude jazyková bariéra a finanční stránka věci. Půjde cizinec neznalý jazyka (ale ochotný se ho naučit) pracovat do ČR nebo do Německa?
 
 
Text by asi měl mít nějaký závěr nebo návrh na řešení, ale upřímně už žádné nevidím. Zvýšení platů a snížení nároků na vzdělávání by sice časem mohlo pomoci, ale i kdyby k nim došlo už v roce 2016, tak výsledky budou znatelné až za několik let. V současné době proto dle mého názoru zůstává jediným "řešením" postupný samovolný zánik odborných ambulancí v nemocnicích, uzavírání jednotlivých oddělení a nakonec celých nemocnic se snížením dostupnosti a kvality zdravotní péče. V podstatě je to ideální způsob jak snížit výdaje na zdravotnictví, ale je otázkou, zda je tohle ten způsob, který by si naši spoluobčané přáli.
 
 
Příklady článků o nedostatku lékařů z posledních let:
 
http://www.tribune.cz/clanek/37789-sobotka-platy-zdravotniku-by-mely-rus...
 
http://www.tribune.cz/clanek/37790-nemecek-nejvetsim-problemem-zdravotni...
 
http://www.tribune.cz/clanek/37791-az-tretina-posudkovych-lekaru-ma-skon...
 
http://www.tribune.cz/clanek/37795-zdravotnictvi-v-hradeckem-kraji-hrozi...
 
http://www.tribune.cz/clanek/36233-kraje-a-obce-chteji-upozornit-vladu-n...
 
http://zdravi.e15.cz/denni-zpravy/z-domova/nedostatek-lekaru-477158
 
http://domaci.eurozpravy.cz/zdravotnictvi/95572-obavy-se-naplnuji-nemocn...
 
http://www.rozhlas.cz/zpravy/regiony/_zprava/na-broumovsku-je-nedostatek...
 
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1617614-zdravotnictvi-2016-malo-...
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů