Nedostatek plodové vody se odborně označuje jako oligohydramnion a jde o stav, kterým se zabývají především gynekologové a porodníci.
 
Nejprve je nutné říci si některé informace o plodové vodě. Jde o tekutinu, která se nachází v plodovém obalu (aminový vak) v děloze u těhotné ženy a vyvíjející se plod v této tekutině plave. Tekutina umožňuje správný vývoj plodu, izoluje jej od okolí a chrání ho před mechanickým poškozením. Plodová voda obsahuje mimo jiné i buňky odloupané z povrchu plodu a z pokožky odpadané drobné chloupky. Nejprve je plodová voda tvořena prosakováním z pupečníku, později je tvořena i vylučovacím systémem dítěte. Zjednodušeně řečeno do ní plod močí a tím zvyšuje její objem. Celkový objem plodové vody je proměnlivý, klesá ke konci těhotenství a k jejímu odtoku dochází během vlastního porodu.


Příčiny: Lehce snížené množství plodové vody se může objevit ke konci těhotenství a v takovém případě nejde o nic vážného. Těžší nedostatek může souviset s vývojovými poruchami vylučovací soustavy plodu včetně ledvin (tj. buď plod netvoří moč, nebo moč nemůže odtékat), s infekcemi dělohy, s užíváním některých léků v těhotenství (např. ACE-inhibitory) a narušenou funkcí placenty. Oligohydramnion bývá přítomen i u řady chromozomálních vrozených vad plodu.
 

Projevy: Nedostatek plodové vody se během těhotenství nemusí nijak projevovat, jeho důsledky však mohou být patrné po porodu. Vzhledem k tomu, že voda plod chrání, mohou se při jejím těžším nedostatku objevit poměrně vážné komplikace, jako jsou nejrůznější deformace hlavy, končetin a trupu plodu. Důvodem je natlačení plodu na stěnu dělohy, které po delší době vede k otlačení a deformaci vyvíjejícího se organizmu. Nepříjemným důsledkem mohou být poruchy růstu trupu s nedostatečným vývojem plic.
 

Diagnostika: Snížený objem plodové vody lze odhadnout z ultrazvukového vyšetření. Samozřejmě není možné objem přesně změřit, ale zkušenější gynekolog může množství plodové vody odhadnout vcelku spolehlivě. Po vlastním nálezu sníženého objemu plodové vody obvykle následuje ultrazvukové zhodnocení průtokem krve v pupečníku, které umožní hodnotit funkci placenty, a ultrazvukové zhodnocení velikosti a základní anatomie plodu.


Diagnostika: Nedostatek plodové vody je lepší chápat spíše jako příznak, než vlastní chorobu. Rozhodně platí, že těžší oligohydramnion by měl být dovyšetřen zkušeným gynekologem, který rozhodne o dalším postupu. V určitých případech může být po zhodnocení pozitiv a negativ indikován i předčasný porod.


Zdroje
http://americanpregnancy.org
https://www.msdmanuals.com
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů