Skip to main content

Nález 33 - Objemná plicní bula

Pacientka (1966) bývalá silná kuřačka bez prokázaného deficitu alfa-1-antitrypsinu je opakovaně hospitalizována na plicním oddělení pro komplikace pokročilého CHOPN. Pacientka má těžký bulózní emfyzém, celá její levá plíce je nefunkční a je tvořena objemnou bulou, která vytlačuje mediastinum na druhou stranu. Jak ukazuje snímek číslo 2, ani pravá plíce není tak docela v pořádku a nachází se v ní četné buly. Kardiorespirační rezervy jsou omezené a prognóza je velmi nejistá.
 

Plicni bula

 Plicni bula
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů