Pacient (1955) byl vyšetřen pro otok dolní končetiny, na UZ břicha ascites, četné zvětšené uzliny podkožně i v hloubce a suspektní tumorózní hmoty pánve, proto provedeno CT břicha. Vybral jsem dva snímky. Snímek č. 1 je příčným řezem břicha a dominuje mu objemné tumorózní hmoty před páteří, které obrůstají aortu a ostatní blízko uložené tkáně. Snímek č. 2 je příčným řezem vedeným v úrovni pánve, již zmíněná tumorózní hmota zde prorůstá do pánve a utlačuje močový měchýř. Pacientovi byla odstraněna povrchově uložená uzlina, histologicky vyšetřena a zjištěn velkobuněčný B-lymfom. Pacient odeslán k další terapii na vyšší hematologické pracoviště.
 

Velkobunecny B-lymfom

CT číslo 1Velkobunecny B-lymfom

CT číslo 2

 

 


 

 

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů