Skip to main content
 


Mukormykóza

Mukormykóza je souborné označení pro skupinu infekčních onemocnění, které jsou způsobeny určitými plísněmi. Jde o velmi vzácně se vyskytující choroby, nicméně je dobré o nich alespoň něco málo vědět.
 
Příčiny
Plísně patří například do rodu Rhizopus, Absidia a Rhizomucor. K napadení těmito plísněmi u běžného člověka nedochází, infekce jsou vzácné a typicky se rozvíjí u lidí s těžkou podvýživou a vážně oslabenou imunitou (lidé užívající imunosupresiva, lidé s AIDS, apod.).
 
 
Projevy
Poměrně častý vstup plísně do organizmu je dýchacími cestami, vzniká pak dutinová (zánět dutin) nebo plicní forma mukormykózy. Kromě zvýšené teploty bývá přítomen suchý kašel a dušnost, někdy dochází k vykašlávání krve. Další typicky postiženou tělní soustavou je mozek, mukormykóza může napadnout mozkové pleny (meningitida) i mozkovou tkáň (encefalitida). K šíření plísně může docházet okolo krevních cév nebo i jejich vnitřkem, což zvyšuje riziko vzniku místních krevních sraženin (trombů).
 
 
Diagnostika
Diagnóza může být určena na základě mikrobiologického vyšetření vzorku z postižené tkáně nebo stěru z napadené sliznice.
 
 
Léčba
Účinnou léčbu lze vést pomocí protiplísňových léků (antimykotik), poměrně účinnou látkou je sloučenina amfotericin B. Někdy je nutné volit lokální chirurgické zákroky k odstranění infekcí silně poškozené tkáně. Celková prognóza většinou nebývá dobrá, což je dáno i celkovým stavem pacienta. Znovu opakuji, že běžný člověk není rozhodně typickým cílem pro plísně způsobující mukormykózu.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů