Skip to main content

Mitigovaný

Pojem mitigovaný znamená "zeslabený", "oslabený" nebo "opožděně probíhající" a v medicíně jím popisujeme zejména lehčí průběh některých infekčních stavů, které jsou diagnostikovány až s určitým odstupem. Mitigovaná infekce má tendenci k chronickému průběhu a nemívá přítomny dramatické projevy (horečku, celkovou schvácenost apod.). Na druhou stranu mohou déle probíhající mitigované infekty způsobit řadu komplikací, jako například uvolnění ortopedických endoprotéz.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů