Skip to main content

Marasmus

V medicíně se marasmus používá k označení velmi závažné malnutrice s nedostatkem proteinů a ostatních makronutrientů, která je spojena s celkovým chátráním organizmu postiženého jedince. Marantický jedinec má nízkou tělesnou hmotnost, trpí atrofií svalů a oslabenou imunitou.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů