Skip to main content
 Maligní hypertermie

Maligní hypertermie je velmi závažný stav, který ohrožuje postiženého na životě. Je obávaný u anesteziologů, protože typicky vzniká během operačních zákroků prováděných v celkové anestézii (za uspání). Jeden případ maligní hypertermie připadá na tisíce až desetitisíce provedených celkových anestézií, jde tedy o stav velice vzácný.

 

Příčiny

Příčinou je určitý genetický předpoklad, kteří někteří lidé mají (jde o mutace některých genů). Je vzácný a nedá se předpovědět. Pokud člověk s tímto geneticky daným předpokladem dostane do kontaktu s některými sloučeninami, spustí to reakci vedoucí k maligní hypertermii. Typickými takovými spouštěči jsou plyny využívané v anestézii při uspávání pacientů (halotan, isofluran, apod.). Podstatou reakce je abnormální zvýšení koncentrace vápníkových iontů ve svalových buňkách, která vede k silnému stahu svaloviny s uvolněním velkého množství tepelné energie.

 

 

Projevy

Hypertermie znamená zvýšenou tělesnou teplotu, která je hlavním příznakem stavu. Horečka bývá vysoká a je doprovázena svalovými stahy a zrychlením tělesného metabolizmu s bušením srdce, zrychlením dechu, nadměrným pocením a třesem celého těla. Obávanou komplikací je těžké poškození svalové tkáně s rozvojem rabdomyolýzy, akutní selhání ledvin a dalších orgánů a rozvrat vnitřního prostředí vedoucí ke smrti. Nutno ovšem dodat, že u řady lidí může mít maligní hypertermie výrazně méně dramatický průběh a někdy může její diagnóza i uniknout.

 

 

Diagnostika

Podezření vzniká u pacienta, u kterého se objeví zmíněné příznaky během, nebo velmi krátce po podávání některého z anestetických plynů.

 

 

Léčba

Existuje sloučenina, která dokáže při včasném podání zastavit nadměrné hromadění kalciových iontů v buňkách a tím zastavit rozvoj stavu. Nazývá se dantrolen (stejnojmenný lék Dantrolen) a pacientům s maligní hypertermií se s úspěchem podává. Aplikace je nitrožilní. Bez včasného zahájení terapie jsou těžší formy maligní hypertermie většinou smrtelné.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů