Laryngokéla je méně časté onemocnění hrtanu, se kterým se setkají zejména lékaři ORL (ušní-nosní-krční). Jde v podstatě o hrtanovou výchlipku a představit si ji můžeme jako abnormální dutinu různé velikosti, která je v těsné blízkosti hrtanu, a která s hrtanem obvykle komunikuje.

Příčiny: Laryngokéla může být vrozená, kdy je důsledkem narušeného zárodečného vývoje oblasti hrtanu a okolních tkání. Velmi často se však laryngokéla objeví až během života. Vyšší výskyt je u jedinců, kteří mají dlouhodobě zvýšený tlak vzduchu v oblasti hrtanu. Takovým příkladem mohou být někteří pacienti s chronickým kašlem, lidé hrající na dechové nástroje a foukači skla.


Projevy: Malá laryngokéla se nemusí nijak výrazně projevovat, větší může způsobovat chrapot, kašel a poruchy polykání a může být zdrojem opakovaných infekcí hrtanu. Velká laryngokéla může být někdy dokonce viditelná jako boule na krku pod kůží a následně i nahmátnuta.


Diagnostika: Jak bylo řečeno výše, velké laryngokély mohou být odhaleny již pohledem, nebo pohmatem pacientova krku. K nalezení menší laryngokély bývá nutné použít některé zobrazovací metody, jako je ultrazvuk, CT vyšetření nebo magnetická rezonance krku.


Terapie: Léčba se provádí u laryngokély způsobující klinické obtíže. Základem terapie je chirurgický zákrok, jehož snahou je odstranit vak laryngokély a nastolit normální anatomické poměry v hrtanu a jeho okolí.


Zdroje
https://radiopaedia.org
https://en.wikipedia.org
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů