Skip to main content
 


Laktační psychóza

Laktační psychóza je známá i pod názvem poporodní psychóza. Jde o psychiatrickou poruchu, která vzniká u některých žen v šestinedělí, a která může mít velmi tragické následky.

 

Příčiny

Příčinou jsou velmi silné hormonální změny v těle ženy v poporodním období, které mohou někdy významně narušit vnímání, emoce a rozhodování ženy. Citlivost k těmto vlivům je individuální, riziko je vyšší u žen s již známými psychiatrickými onemocněními, například s již existujícími těžšími depresemi. Laktační psychóza se může nicméně rozvinout i u žen do té doby zcela normálních. Vyšší riziko laktační psychózy je u prvorodiček. Výskyt je jen asi u jedné ženy z tisíce.

 

 

Projevy

Laktační psychóza může mít více podob, které jsou podobné epizodám maniodepresivní psychózy. Některé ženy začnou být výrazně depresivní, zpomalené, s halucinacemi, v opačných případech se objevuje nenormální aktivita, euforie, zrychlená řeč a výrazně zvýšená dráždivost. Typické jsou poruchy paměti a náhlé změny nálad a další psychotické projevy, které mohou ženu i její dítě ohrozit na zdraví nebo na životě. Ve stavu laktační psychózy je totiž zvýšené riziko sebevraždy postižené ženy nebo vraždy svého vlastního dítěte, ačkoliv se naštěstí jedná o naprosto raritní tragédie.

 

 

Diagnostika

Na diagnózu lze pomýšlet u ženy po porodu a šestinedělí, u níž se začnou objevovat popsané poruchy chování a emocí. Stanovení diagnózy je věcí psychiatra.

 

 

Léčba

Důležitá je psychiatrická terapie, někdy je nutné nasadit léky ze skupiny antipsychotik a léků stabilizujících náladu (například preparáty lithia, jako je Lithium carbonicum). Poměrně dobrý efekt má popisována i léčba elektrošoky, ale k ní se přistupuje až u těžších případů. Dobrou zprávou je, že při včasné terapii příznaky poporodní psychózy většinou rychle ustupují.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů