Skip to main content
 


Kulhání

Kulhání je porucha chůze, která většinou souvisí buď s ortopedickou nebo neurologickou problematikou. Zřejmě nejčastější příčinou jsou onemocnění kostí, svalů a kloubů, méně časté jsou nemoci nervů a centrálního nervového systému. Zjednodušeně řečeno - člověk kulhá, když ho došlápnutí na jednu z končetin bolí, nebo když vlivem špatné funkce nervového systému není správného došlapu vůbec schopen.

 

Příčiny

 

1. Úrazy - Člověk kulhá po úrazech dolní končetiny, protože ho bolí. Většinou se jedná "jen" o naražení kostí, ale někdy mohou být kosti vykloubené nebo zlomené. Dodejme jen, že u skutečně velkých zlomenin se člověk na postiženou nohu ani nepostaví.

 

2. Artróza - Artróza způsobuje výraznou bolest kloubů a při postižení kyčelního nebo kolenního kloubu nutí člověka postiženou končetinu nepřetěžovat. Podstatou jsou zhoršující se degenerativní změny kloubů.

 

3. Další příčiny bolestí kloubů - V příslušném článku najdete výčet dalších příčin bolestí kloubů, které při postižení kloubů dolní končetiny pochopitelně mohou vyvolat kulhání kvůli bolestem při chůzi.

 

4. Onemocnění mozku a míchy - Kulhání může být důsledkem mozkové mrtvice, ale může doprovázet i jiná postižení mozkové tkáně a míchy (mozkové nádory, nádory míchy, roztroušená skleróza, dětská mozková obrna a další).

 

5. Onemocnění periferních nervů - Nervy inervující dolní končetiny mohou být narušené při polyneuropatii, ale to vyvolává spíše poruchy citlivosti než hybnosti. Kulhání se objevuje spíše jako součást některých kořenových syndromů, kdy jsou nervové kořeny (určené pro inervaci svalů dolních končetin) odstupující z bederní páteře utlačeny například výhřezem meziobratlové ploténky nebo jinými onemocněními páteře. Z nejbanálnějších (ale někdy zatraceně nepříjemných) příčin postižení těchto nervů se jedná o tzv. "přesezení", kdy je některý z nervů stlačen mezi kostí a podložkou. Noha brní a nedá se na ni chvíli postavit, naštěstí tento stav rychle vymizí.

 

6. Záněty šlach - Odborně se nazývají tendinitidy. Zánět šlach na dolní končetině způsobuje bolest, která je přítomna v místě postižené šlachy. Někdy je přítomen otok nohy a bolestivost vyvolává kulhání.

 

7. Krevní sraženiny - Hluboká žilní trombóza a-nebo rozsáhlá povrchová tromboflebitida na dolní končetině jsou velmi bolestivé stavy nutící ke kulhání. Odlišení od zánětu šlach je někdy těžké a v případě pochybností vyžaduje ultrazvukové vyšetření.

 

8. Nádory - Nádorové postižení kostí a-nebo kloubů na jedné z končetin většinou narušuje chůzi a může se projevit kulháním s bolestí. Příkladem je rakovina kostí a další sarkomy. V dětském věku a v dospívání nejde až o tak vzácné příčiny, jak by se mohlo zdát.

 

9. Vrozené vývojové vady - Vrozené vady, které způsobí nesouměrnost a deformace dolních končetin, se mohou projevovat kulháním. Příkladem může být neléčená dysplazie kyčelního kloubu.

 

 

Diagnostika

V případě náhle vzniklého kulhání je člověk většinou vyšetřen ortopedem. Kromě anamnézy (doba trvání obtíží, důvod kulhání, přítomnost bolesti) a fyzikálního vyšetření může být doplněn rentgen bolestivých míst a případě i ultrazvuk k vyloučení hluboké žilní trombózy. U postižení kloubů je někdy indikována artroskopie. Pokud není jasná ortopedická příčina, pak je možné doplnit neurologické vyšetření. Neurolog pak dle potřeby může doplnit vyšetření jako je CT vyšetření mozku, CT vyšetření páteře, magnetická rezonance páteře a EMG vyšetření.


Zdroje
https://www.healthline.com
https://www.uptodate.com

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů