Skip to main content
 


Kortikospinální dráha

Kortikospinální dráha (pyramidová dráha) patří mezi základní míšní dráhy vedoucí motorické nervové signály z mozkové kůry (cortex) do motorických neuronů v předních rozích míšních. Odtud jsou pak signály vedeny z míchy do periferie ke svalovým vláknům.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů