Skip to main content

Koronavirus - únor 2020


01.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 11900, mrtvých 259. Počet nakažených už lze vnímat jenom orientačně, při takových číslech se dá čekat vysoké množství nediagnostikovaných nákaz (některé zdroje zmiňují i desetinásobky). Doufejme, že počty mrtvých výrazně podhodnocené nejsou. V Číně jsou prezentovány zprávy o úspěších tradiční čínské medicíny v boji s 2019-nCoV, tj. přeloženo do hovorové řeči dokáže řadu nemocných "vyléčit" i placebo. Budu to raději považovat za dobrou zprávu.

***

02.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 14500, mrtvých 305. V ČR jsme zatím bez prokázané infekce, i když vzhledem k rozsahu nákazy a globální provázanosti dnešního světa je výskyt nějakého toho případu spíše otázkou času. Došlo k prvnímu úmrtí na koronavirus mimo Čínu (44letý muž původem z Číny zemřel na Filipínách). V Thajsku byla podle zpráv s dobrým a rychlým efektem na klinický stav pacienta proti 2019-nCoV použita kombinace antivirotik oseltamivir + lopinavir + ritonavir. Antivirotika již zkoušeli i v Číně, dle zmínky ve studii níže zkoušeli minimálně dvojkombinaci lopinavir + ritonavir, tato kombinace však zázračný efekt neměla.

V Číně vznikla ještě jedna časná studie, která do určité míry doplňuje první informace o viru 2019-nCoV. Závěr studie jsem opět ve zkrácené formě přeložil do češtiny.

***

03.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 17400, mrtvých 362.
Počet mrvých na 2019-nCoV je už v Číně vyšší než v roce 2003 při epidemii SARS.
Dnes, pokud se nepletu, by mělo končit volno v rámci oslav Čínského Nového Roku, které bylo navíc ještě prodlouženo čínskou vládou, tj. dnes by se tam měli lidé vrátit do práce.
Pokud se lidé vrátí do práce, lze očekávat zrychlení šíření viru. Pokud se lidé do práce nevrátí, začne to mít brzy ekonomické důsledky. I člověku bez velkých ekonomických znalostí bude asi jasné, že pokud v dnešním globalizovaném světě dostane hospodářskou rýmu země jako Čína, kýchat z toho budeme všichni. Vláda ČR dnes odsouhlasila přerušení přímého letecké spojení s Čínou s platností od konce tohoto týdne. Média jsou dnes plná informací o uzdravení pacientky v Thajsku díky kombinaci antivirotik, které jsem zmínil u příspěvku se včerejším datem výše. Rád bych trochu ochladil nadšení - zlepšení jednoho pacienta nemá až tak velkou vypovídací hodnotu a nic velkého to neznamená. Až tu budeme mít studii podstatného zlepšení stavu např. ve skupině 100 pacientů, bude to něco zcela jiného.

Před cca týdnem jsem do tohoto článku napsal, že "Do měsíce už nemusíme o epidemii ve sdělovacích prostředcích vůbec slyšet, nebo můžeme být na začátku neblahé události velkého významu." Prozatím se bohužel jeví jako reálnější ta druhá varianta. To nemyslím tak, že pomřeme na infekci, ale spíše ve smyslu, že negativní vliv na naše životy může být značný.

Koronavirus 03.02.2020
Data na webu monitorujícím rozsah nákazy z 03.02.2020. Můžete porovnat s čísly z 25. ledna v základním článku.

***

 

04.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 20600, mrtvých 427. Dle čínských zdrojů je 80% obětí ve věku nad 60let, 2/3 jsou muži a 75% trpělo dalšími chorobami. Je stále pravděpodobnější, že nakažených bude mnohonásobně víc, a že řada lidí si nákazu ani neuvědomí pro její lehký průběh, který může být zaměněn za pouhé nachlazení. Z hlediska šíření je to sice špatně, z hlediska smrtnosti je to velice pozitivní fakt. Další poměrně dobrou zprávou je určité zpochybnění předchozích informací, že virus šíří i asymptomatičtí jedinci.

Pro menší poučení bych dnes ještě přidal několik edpidemiologických temínů, které jsou v dnešních dnech častěji používané:
 
Smrtnost = letalita - Jde o podíl zemřelých z určité skupiny z nějaké příčiny. Udává se obvykle v procentech. Například letalita nového koronaviru je podle posledních zpráv cca 2,5%, což znamená, že ze skupiny 1000 nakažených zemře na infekci v průměru 25 lidí.
 
Úmrtnost = mortalita - Úmrtnost je podíl zemřelých z populace za časové období. Úmrtnost na koronavirus bychom tedy počítali jako počet zemřelých na koronavirus lomeno počtem lidí v dané populaci. Úmrtnost je v tomto případě velice nízké číslo, mnohem nižší než smrtnost.
 
r0 faktor infekce - Jde o číslo, které určuje, kolik lidí průměrně infikuje nakažený jedinec. Při faktoru vyšším než 1 se epidemie šíří, pod 1 je na ústupu.

***

05.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 24500, mrtvých 493. Vzhledem k charakteru nákazy na jedné z velkých výletních lodí u břehů Japonska se nyní kromě kapénkového šíření uvažuje i o možnosti fekálně-orálního přenosu infekce (tj. zjednodušeně jako nemoc špinavých rukou). I přes šíření infekce se dosud zdá, že mimo Čínu nejde v žádném dalším státě o zásadní problém. Počet všech potvrzených nákaz mimo Čínskou lidovou republiku je 212 a toto číslo prozatím neroste nijak drastickým tempem. V rozhovoru pro BBC se objevily nepříliš optimistické informace od ženy přímo z Wu-chanu (nedostatečná diagnostická a léčebná kapacita, odmítání hospitalizace vážně nemocných, umírání doma apod.). Pravdivost bohužel nelze ověřit, ani vyvrátit.

***

06.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 28300, mrtvých 565. Počet lidí ve vážném nebo kritickém stavu je udáván nad 3800, což není zrovna málo. Jak mocnou sílu může mít zbytečná panika ukazuje zdánlivě úsměvný případ s toaletním papírem v Hong Kongu. Kdosi rozpoutal na sociálních sítích paniku, že v důsledku epidemie přestane být k dostání toaletní papír. Hoax se následně stal pravdivým, protože panikařící lidé toaletní papír vykoupili. Tento příklad pomáhá pochopit, jak v případě iracionálního strachu mohou při epidemii samy od sebe vznikat nové uměle vytvořené problémy. (Abych si zafilozofoval - V případě rozšíření lži mezi velkou skupinu lidí přes sociální sítě se z ní může klidně stát objektivní pravda.).

Z vážnějšího soudku je problematika dětí a nového koronaviru. Dosud se mělo za to, že děti jsou vůči nákaze virem výrazně odolné, poslední dny ale ukazují častější výskyt viru i u dětí, ovšem velmi často s minimálními klinickými potížemi. Byly popisovány případy, kdy dítě mělo nález na plicích na zobrazovacích metodách, ačkoliv mělo jen malé potíže. Tento nález je častější u tzv. atypických pneumonií a pro děti samotné je to dobrá zpráva. Otázkou zůstává, jak moc jsou děti s těmito minimálními příznaky do doby vymizení viru z organizmu infekční pro své okolí.

V posledních dnech vyšel obsáhlejší komentář v Lancetu k využití kortikosteroidů při terapii ARDS u infekce novým koronavirem. Přečetl jsem a opět přeložil do češtiny, podívat se na to můžete zde. Osobně bych použití kortikosteroidů viděl jako logické, ale bohužel to není tak jednoduché.

Dnes také zveřejnila čínská státní média zprávu, že na 2019-nCoV zemřel doktor Li Wenliang z Wu-chanu, který byl na začátku epidemie perzekvován čínskými autoritami za varování o šířícím se viru a obviňován z rozsévání paniky. Několik hodin po zveřejnění byla tato informace vymazána a jeho stav byl označen za kritický. Smrt lékaře byla nakonec potvrzena, zemřel v 2:58 ráno dne 07.02.2020 místního času. Okolnosti smrti jsou zneklidňující - mladý 34letý lékař zemřel na infekci koronavirem 3 týdny po začátku příznaků.

***

07.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 31500, mrtvých 638. Ve vážném, nebo kritickém stavu je cca 4800 lidí. Malé doplnění ke smrti dr. Li Wenlianga ze včerejšího dne - veřejně se probírá především jeho perzekuce ze strany čínských úřadů. Dobrá, je to jistě důležité, ale zapadla v tom malá zmínka, že i když lékař začal vykazovat příznaky dne 12.01.2020, diagnóza nákazy koronavirem u něj byla v důsledku nedostatku testovacích sad stanovena až téměř po 3 týdnech dne 01.02.2020 (!). Je-li diagnostika v takovém stavu, kolik asi existuje dosud nediagnostikovaných případů nákazy?

V Číně prý kvete černý trh s antivirovými preparáty používanými proti viru HIV, je to opět důkaz davové psychózy, protože prozatím nejsou žádné jasné studie potvrzující efekt těchto léků. A i pokud bude efekt prokázán, měly by podobné léky být rezervované pro nemocné v těžším stavu. Pro zajímavost se jedná o lék Kaletra, který obsahuje sloučeninu lopinavir blokující virové proteázy a pomocnou látku ritovavir zlepšující funkci lopinaviru.

V New England Journal of Medicine vyšel odborný text o průběhu infekce u prvního nakaženého koronavirem v USA. Text obsahuje zajímavou část, kterou uvádím níže. Vyplývá z ní, že u pacienta byla virová RNA prokázána ve stolici a to dokonce ve chvíli, kdy již bylo jeho vyšetřované sérum negativní. Autoři nicméně dodávají, že samotný PCR průkaz virové RNA nemusí znamenat, že stolice měla potenciál k přenosu nákazy.Další odborná studie vyšla dnes na JAMA Network - Zahrnuje informace o osudu 138 hospitalizovaných pacientů. Ve zkratce pouze 34% pacientů bylo propuštěno z nemocnice, doba hospitalizace těchto propuštěných je cca 10 dnů, JIP vyžadovalo 21% nemocných, letalita infekce je ve skupině 4,3%, většina zúčastěných stále není propuštěna do domácího ošetřování. Studie předpokládá vznik nákazy v nemocničním zařízení u 41% nemocných (!).

***

08.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 34900, mrtvých 724. Ve vážném, nebo kritickém stavu je cca 6100 lidí. Ve Wu-chanu zemřel na nákazu koronavirem první americký občan (šedesátiletý muž). Nedostatek informací o viru dobře ukazují různé názory na schopnost jeho přežití na nějakém povrchu po kontaminaci kapénkami. Některé zdroje hovoří o schopnosti přežít na takovém povrchu maximálně v řádu hodin, jiné hovoří o několika dnech. Ať tak, či tak, je patrná snaha čínských úřadů ve Wu-chanu o rozsáhlou dezinfekci zevních prostor.

Přeložil jsem také závěr další z nových studií, tato je z 31. ledna a týká se prognóz šíření epidemie, poselství je jasné - virus 2019-nCoV má pandemický potenciál. Překlad závěru studie najdete zde.

Některá důvěryhodná média, mimo jiné např. Wall Street Journal, poslední dny informují, že letalita infekce ve Wu-chanu je výrazně vyšší, než se dosud udávalo, a blíží se 5%. Ve zbytku Číny je okolo 2.1%. Nejde o nic neočekávatelného, Wu-chan je epicentrem s nejvyšším počtem nakažených a tak zde bude zdravotní systém nejpřetíženější (s poklesem kvality péče) a tím je podíl zemřelých vyšší. Takže pokud si shrneme situaci - virus s kapénkovým šířením, 14 denní inkubační dobou a smrtností až 5% v oblasti nekontrolovaného šíření (tj. cca 20x vyšší letalita než u chřipky) - to je nefalšovaný problém.

***

09.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 37500, mrtvých 813. Zpracoval jsem závěr velmi pěkně napsané studie, kterou jsem krátce zmiňoval výše. Jde o případovou studii 138 nemocných pacientů s koronavirovou pneumonií. Studie nepotvrzuje předchozí teorii, že muži bývají postiženi výrazně častěji a mezi nemocnými předpokládá výrazný podíl nozokomiální nákazy (tj. že se nakazili ve zdravotnickém zařízení). Text najdete zde.

Když se podíváme na oficiální počty nakažených, rostou méně rychle. Zda se situace dostává pod kontrolu, nebo zda je to dáno problémy s diagnostikou, se bohužel v této chvíli nedozvíme. Některá média (zejména tchaj-wanská) otevřeně říkají ošklivé věci stran čínského lhaní o počtech nakažených a mrtvých a sama hovoří o mnohonásobně vyšších číslech. Problém je v tom, že nemají žádné důkazy a zrovna u Tchaj-wanu lze vůči Číně očekávat i jistou zaujatost. Z toho důvodu žádné odkazy nedávám.

Čína s epidemií podle všeho bojuje s maximálním nasazením, na sociálních sítích byly např. sdíleny s negativními komentáři některé údajné případy násilně vynucené karantény (nejznámější je tento). Jde sice o praktiky, které není příjemné sledovat, ale v zájmu zastavení epidemie se jim u nespolupracujících lidí nelze příliš divit.

***

10.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 40500, mrtvých 910. Teprve dnes se v Číně lidé vrací ve větší míře do práce, ale řada továren dle očekávání ani zdaleka nefunguje na plný výkon. Podle nových údajů může být maximální inkubační doba koronaviru 2019-nCoV delší než předpokládých 14 dnů, může jít až o 24 dnů, i když medián jsou pouhé 3 dny. Dále se zdá, že významné procento nakažených nemá poměrně dlouhou dobu zvýšenou tělesnou teplotu. Informuje o tom Independent a abstrakt citované studie je zde. Závěr studie jsem přeložil zde. Pokud je toto pravda, razantně to snižuje efekt protiepidemických opatření.

Dnes jsem se dostal k zajímavému plakátu s fotkami zdravotníků z epicentra nákazy, jejich práci v posledních týdnech je nutné ocenit.

Zdravotnici Wu-chan

***

11.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 43100, mrtvých 1018.
Virus 2019-nCoV dostal k dnešnímu dni konečně název od WHO, bude se jmenovat SARS-CoV-2 a onemocnění tímto virem jako COVID-19 (Covid-19). Média se zaměřují na situaci na obří výletní lodi Diamond Princess u pobřeží Japonska, kde jsou v karanténě tisíce pasažérů. Bez příznaků nejsou rutinně testováni a čeká se na období 14 dnů a až poté budou propuštěni - důvodem je dle vyjádření japonských představitelů nedostatek diagnostických setů. Ukazuje to, že diagnostické kapacity Japonska nejsou v současné době příliš vysoké. Podle hongkongského deníku South China Morning Post se jen ve Wu-chanu nakazily virem již stovky zdravotníků.

***

12.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 45100, mrtvých 1118. Nárůst počtu nově nakažených se konečně postupně snižuje, ale stále je otázka, zda je to skutečně potlačením infekce, nebo kombinací jiných faktorů (problémy s diagnostikou, přetížení, zdravotnických zařízení, nezapočítávání pacientů s mírným průběhem choroby atd.).

Po krátké epizodě optimismu a tvrzeních, že do dubna je po epidemii, se ale opět hromadí spíše negativní zprávy. Šéf WHO uvedl, že Covid-19 je pro lidstvo nepřítel číslo jedna, přičemž docela rozumně zdůraznil ekonomicko-společenské důsledky epidemie. V Singapuru byla zavřena po nákaze jednoho ze zaměstnanců největší banka, v Číně se ruší a odkládá řada kulturních a společenských akcí (např. Grand Prix Formule 1 v Šanghaji).

Na počátku epidemie se u nás Covid-19 do značné míry bagatelizoval srovnáváním s chřipkou. Když ale vidíte, jaké důsledky za několik týdnů má, a pokud jste viděli některá z uniklých videí z epicentra infekce (rozsáhlá dezinfekce zevního prostředí, nucené karantény včetně násilných opatření aj.), pak jistě chápete, že o běžnou chřipku skutečně nejde.

Dost zajímavé informace dnes vydala Imperial College London. Text vychází z epidemiologického modelu profesora Neila Fergusona. Podle tohoto modelu je odhadovaný počet nakažených lidí mnohonásobně vyšší, než jsou oficiální čísla, ale celkovou letalitu infekce odhaduje na pouhé 1%. Na druhou stranu odhad letality ve skupině potvrzených nakažených ve Wu-chanu se pohybuje na vysokých 18%, což je ale způsobeno tamním prioritním testováním lidí s těžkým průběhem nemoci. Text jsem přeložil zde.

***

13.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 60300, mrtvých 1369.  Můj včerejší příspěvek se potvrdil za 24 hodin. Čína nějak "změnila metodiku sčítání" a nových nakažených je za den najednou přes 15000 a mrtvých přes 250. Že i tato čísla nejsou reálná je bohužel pravděpodobné. Jen tak pro zajímavost, abychom pochopili, jaká čísla jsou v současné době ve hře, tak si řekněme malou početní úlohu: V oblastech nákazy žije asi 50 milionů lidí. Pokud byste nějakým zázrakem zvládli testovat na virus 100,000 jedinců denně, trvalo by vám cca rok a půl, než otestujete všechny.

Nakažlivost viru je dobře viditelná na výletní lodi Diamond Princess, která je v karanténě v Japonsku - nakaženo je již 219 z asi 3700 lidí na palubě. Nalijme si ale čistého saké - když necháte lidi v uzavřeném prostoru výletní lodi a necháte jim jídlo nosit personálem, který sdílí společné prostory, co od toho budete čekat? Mnimálně několik číšníků již bylo s nákazou diagnostikováno, takže hádat můžete jednou.

Vietnam izoloval kvůli nákaze oblast s 10,000 obyvateli v blízkosti hlavního města.

Jsem rád, že byl zveřejněn tento článek v National Post, který se věnuje problematice obětí, které virus způsobí nepřímo, tj. všem pacientům s vážnými chorobami, jejichž léčba je epidemií narušena. Je dobré si tyto věci uvědomit.

Poslední dny se pozornost opět upřela na otázku, jak dlouho koronavirus přežije na nějakém povrchu. Ačkoliv první zprávy nás před měsícem uklidňovaly, že jde maximálně o několik hodin, nové odhady hovoří až o 9 dnech... Tato absolutně se rozcházející čísla dobře ilustrují, kolik toho o COVID-19 ještě nevíme.


COVID-19 dne 13.02.2020
Situace k 13.02.2020, srovnejte s obrázkem v úvodním článku.

***

14.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 64400, mrtvých 1383. Na CNN dnes vyšel článek o vysokém počtu nakažených zdravotníků - minimálně 1700 lidí, z nichž 6 zatím zemřelo. První potvrzený případ koronaviru COID-19 se objevil v Africe. Onou nešťastnou zemí je Egypt a to je přesně ten typ státu (vysoká hustota obyvatel, relativně mizerná zdravotní péče), ve kterém může epidemie nadělat velké škody.

Mnoho krátkých videí z oblasti epicentra epidemie ve Wu-chanu lze najít na tomto twitterovém účtu.

***

15.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 67100, mrtvých 1526. Ve Francii došlo dnes na první úmrtí na COVID-19 v Evropě. Jde o 80letého muže (jiné zdroje hovoří o ženě) původem z Číny, zemřel po cca 3 týdnech trvání nemoci. Na výletní lodi Diamond Princess u japonských břehů bylo potvrzeno dalších 66 případů nákazy, dohromady se tam tedy již nakazilo 286 jedinců (téměř 8% lidí na palubě).

***

16.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 69300, mrtvých 1669. Na lodi Diamond Princess je nakaženo téměř 10% lidí a USA své občany z lodi evakuuje.

***

17.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 71300, mrtvých 1775. Podle některých zpráv se virus začal šířit v Severní Koreji. Tamní totalitní režim má sice výhodu v tom, že může zavést prakticky ta nejtvrdší karanténní opatření, na druhou stranu jsou zde těžké nevýhody v boji s virem - podvýživa populace a mizerné zdravotnictví. Na stránkách mmrjournal.biomedcentral.com vyšel delší text, který obsahuje guidelines diagnostiky, ošetřování a terapie COVID-19. Ve Wu-chanu zemřel na COVID-19 ředitel jedné z nemocnic, Liu Zhiming.

***

18.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 73335, mrtvých 1873.

***

19.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 75200, mrtvých 2014. Oficiální počty nově nakažených jsou nižší, než tomu bylo dříve. Může to znamenat, že epidemie se začíná dostávat pod kontrolu, ale stále trvá otázka, zda tato čísla odrážejí skutečnost. Ať tak, či tak, opatření zavedená v Číně jsou svým rozsahem a tvrdostí bezprecedentní a nejspíše neexistuje jiný stát, který by byl něčeho podobného schopen.

Mimo Čínu se počet prokazatelně nakažených pohybuje okolo tisícovky, několik desítek je jich v Japonsku, Jižní Koreji, Singapuru, Hong Kongu a Thajsku. Je zatím těžké rozhodnout, zda již v této chvíli vznikla nová samostatná ložiska infekce mimo území Číny, následující 1-2 týdny to ukáží. V Íránu dnes byla potvrzena 2 úmrtí na COVID-19, paradoxně ale odtamtud nejsou hlášeny další případy nákazy, což je podivné. Nelze vyloučit, že virus se v těchto dnech plíživě šíří v zemích s nepříliš kvalitním zdravotnickým systémem, kde zatím uniká detekci.

***

20.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 75700, mrtvých 2128. Čína opět změnila způsob, kterým započítává nakažené - k průkazu je nutný pozitivní laboratorní test. Velmi malý nárůst počtu nově nakažených by mohl svědčit pro to, že Čína za cenu skutečně drakonických protiepidemických opatření (která podle mého názoru nemají svým rozsahem obdobu) dostává epidemii pod kontrolu. Z Číny je nicméně těžké získat skutečně objektivní informace a někteří lidé nezávisle informující z místa epicentra infekce zmizeli. Otázkou nyní je, jak si povedou další státy, do kterých se virus dostal, a které podobných opatření jistě nebudou schopny.

Dnes jsem také přeložil závěr zatím nejrozsáhlejší čínské studie týkající se cca 72,000 případů nákazy. Překlad s odkazem na originální text najdete zde.

***

21.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 76700, mrtvých 2247. Z Číny nyní nepřicházejí žádné vyloženě zajímavé zprávy kromě obrovských ekonomických důsledků epidemie. Problém se objevuje v Jižní Koreji, kde se počet nakažených za 24 hodin zdvojnásobil, což je varovné. Je bohužel vidět, že v řadě států již nová ohniska vznikla, ačkoliv se nezdají velká. Zda se podaří zastavit virus s tak dlouhou inkubační dobou, snadným přenosem a relativně velkým počtem nakažených s malými, nebo žádnými příznaky, je ovšem podle mého názoru přinejmenším nejisté.

Jen tak pro zajímavost Írán už přiznává 4 mrtvé a nakažených 18. Pokud je průměrná letalita 2%, tak a) mají Íránci zvláštní smůlu, b) v Íránu už v této chvíli mají stovky nakažených, o kterých neví.

***

22.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 77600, mrtvých 2360. Počty nakažených začínají rychleji narůstat v Jižní Koreji, včera se nové ohnisko s 16 prokazatelně nakaženými objevilo v severní Itálií, nakaženi jsou i zdravotníci. Problém je podobný jako v Íránu - počty mrtvých a nakažených neodpovídají letalitě. Itálie hlásí 2 mrtvé a cca 55 nakažených. Při průměrné letalitě 2% lze očekávat nakažených kolem 100, takže o řadě nemocných se zřejmě zatím vůbec neví. V Kanadě byla pozitivně testována na virus žena, která neměla žádný kontakt s Čínou, ale vrátila se z Íránu. Když už zmiňuji Írán, dnes hlásí 5 mrtvých a 28 nakažených včetně starosty jedné z městských částí Teheránu.

Podle událostí posledních dnů bych osobně řekl, že se musíme začít připravovat na reálnou možnost celosvětové pandemie. (Jako malou zajímavost jsem se dnes díval na ceny zlata, o kterých se nyní v hromadných sdělovacích prostředcích moc nemluví. Jdou výrazně nahoru a to vždy svědčí o rostoucí nejistotě. Kdo nakoupil před začátkem epidemie si ovšem může gratulovat.)

***

23.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 78700, mrtvých 2461. The Jerusalem Post informuje o Íránu, že se úřady snažily po určitou dobu tajit informace o vznikající epidemii, a že skutečný počet nakažených se může počítat již na stovky nebo dokonce na tisíce. V postižených oblastech roste neklid a objevují se protesty. S Íránem uzavřel hranice Pakistán a Turecko, leteckou dopravu s Iránem přerušil Afghánistán.

Dnes jsem přeložil závěr čerstvé studie z JAMA Network, která je sice krátká, ale velmi důležitá. Ukazuje totiž pravděpodobný přenos infekce zcela asymptomatickou ženou na členy její rodiny, a to s přesnými časovými údaji.

Podle zpráv zemřeli další čínští lékaři - doktor Xia Sisi a doktorka Peng Yinhua, oběma bylo pouze 29 let. Doktor Peng Yinhua kvůli epidemii odložil svatbu a zemřel po téměř měsíci od chvíle, co se nakazil. Doktorka Xia Sisi zemřela po více než měsíci trvání nemoci. Následně přišla zpráva o třetím mrtvém čínském lékaři - Huang Wenjun, plicní lékař, 41 let. Čest jejich památce.

V Itálii je nyní 132 prokazatelně nakažených, z nichž stav 26 si vyžádal hospitalizaci na jednotkách intenzivní péče. V Íránu je 8 mrtvých ze 43 nakažených, takže buďto jsou Peršané vůči viru extrémně citliví, nebo vůbec nezvládají diagnostikovat nakažené (pro srovnání Jižní Korea má 6 mrtvých a přes 600 prokázaně nakažených).

***

24.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 79400, mrtvých 2619. V Iránu je situace nejistá, některé zprávy hovoří již o desítkách mrtvých a o nedostatku ochranných pomůcek pro zdravotnický personál, jiné zprávy to zpochybňují a hovoří o 12 mrtvých a 66 nakažených. První případ koronaviru potvrdil Irák, nemocný pochází z Íránu. Výskyt koronaviru také potvrdil Bahrajn a Kuvajt. V Itálii se počet nakažených zvýšil na 219 a mrtých je 5. Z Itálie je na iDNES.cz zajímavý článek z rozhovoru s Češkou, která tam žije.
 

Dnes konečně vyšel stran COVID-19 rozhovor s ministrem zdravotnictví ČR, situaci sledují, určité znepokojení, pokud se to bude v Itálii horšit, tak budou asi přijatá nějaká opatření a už za tři dny se sejde epidemiologická komise... standardní nicneříkající fráze. Souvětí "Pokud to bude vyžadovat situace s tím, že by počet případů nadále zásadně rostl a nedařilo se Itálii to zastavit, tak bychom museli případně přijmout nějaká opatření ve smyslu možná nějakých omezení příletů a tak dále, ale zatím to nechci předjímat" mne bude ještě několik nocí strašit ve snech :). Jediné, co je v rozhovoru skutečně důležité je zmínění faktu, že "Česko také posiluje státní hmotné rezervy zdravotnického materiálu". Tak alespoň něco.

Médii je, jak je dobrým zvykem, opět zmiňována speciální armádní nemocnice v Těchoníně, kterou je možné aktivovat v případě významné infekční hrozby. Působí to uklidňujícím dojmem, ale berme v potaz omezení takového pracoviště. Abych to vysvětlil: Boj s epidemií by měl v ČR dvě základní fáze - první fáze spočívá v zabránění vzniku ohnisek epidemie na našem území, tj. podezřelé jedince rychle vyšetřit a prokazatelně nemocné léčit za přísné izolace. Právě pro tuto fázi je Těchonín důležitý. Bohužel COVID-19 má takové vlastnosti, že vyhrát tuto fázi bude obtížné, až nemožné. Pak nastupuje fáze boje číslo dva, kdy se snažíme udržet zdravotnický systém v chodu a omezit ztráty na životech. A v této fázi už nebude mít nějaká armádní nemocnice velký význam, tíhu nákazy ponesou z velké části běžné okresní nemocnice, které by na tuto eventualitu měl stát začít materiálně i personálně připravovat. 

***

25.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 80100, mrtvých 2699. Oficiální čísla v Číně rostou pomaleji, snad je to obraz zlepšování situace. Jak ukazují, titulky českých médií, nákaza v severní Itálii tady něco zlomila a české úřady ke koronaviru začínají přistupovat s větší obezřetností. Četl jsem mimochodem několik internetových diskuzí na Facebooku a stále existuje řada lidí, pro které je tohle nesmysl, nafouknutá bublina, něco jako chřipka apod. Fascinuje mne míra té omezenosti, se kterou bagatelizují "jen 80,000 nakažených v miliardové Číně". Tato oficiální čísla jsou skutečně relativně malá, ale uvědomte si, že Čína podnikla obrovská karanténní opatření, o kterých se nám ani nezdá a podstatná část obyvatel toho miliardového státu je v izolačním režimu. Pokud by Čína reagovala s podobným bohorovným klidem, nakažených by tam bylo mnohonásobně více. Zatím jediné místo v Číně, kde se epidemie zcela vymkla kontrole, byl Wu-chan a během 2 měsíců tam máte mimo jiné 5 mrtvých poměrně mladých lékařů. Kdy naposledy nám tohle v ČR udělala sezónní chřipka? Ano, lidé, kteří to bagatelizují, mohou mít nakonec pravdu, existuje šance, že letalita viru se dále sníží, nebo že šíření viru se omezí v teplém počasí. Zodpovědný stát by ale takto uvažovat neměl.

Na letišti V. Havla byly vyčleněny speciální brány pro cestující ze severní Itálie se zvýšeným hygienickým režimem. Je to hezké gesto, ale žádný efekt si neslibujme. Za prvé podobný systém odchytí pouze nemocného s klinickými příznaky a inkubační doba COVID-19 je tak dlouhá, že podstatná část lidí zůstane dlouho asymptomatická. Za druhé je zajímavá formulace, že personál bude odkazovat jedince s příznaky infekčního onemocnění na zdravotnickou službu. Bude to na bázi dobrovolnosti, nebo bude dotyčný povinně izolován a testován? Za třetí spousta lidí při cestách do a ze severní Itálie vůbec nepoužívá leteckou dopravu.

Ve světě se toho dnes přihodilo hodně, takže jen zkratkovitě - první případy v Rakousku a Chorvatsku (tamní nakažený přicestoval z Milána, což je milionové město), dále případy ve Španělsku, Švýcarsku, Německu, Alžírsku, Iráku a stále nejasná situace v Íránu. Když v Íránu vystoupil na tiskové konferenci viditelně nemocný tajemník ministra zdravotnictví, který byl, jak se později ukázalo, nakažený COVID-19, příliš veselí to nevyvolá. Mimochodem byl bez roušky, takže ohrozil všechny přítomné.

Abych trochu vyvážil to každodenní žonglování s čísly a statistikami, na www.kechlibar.net je překlad krátkého příběhu o osudu jedné z obětí nákazy. Doporučuji přečíst.

Byl zveřejněn kontakt na infolinku SZÚ, kde se může kdokoliv zeptat, nebo poradit ohledně problematiky koronaviru mezi 9:00 a 21:00. Telefonní číslo je 724 810 106 a odkaz je zde.

***

26.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 81000, mrtvých 2762. V Číně oficiální počty nakažených a mrtých rostou výrazně pomaleji a některé provincie snižují stupeň ohrožení. Ve světě je tomu spíše naopak, Itálie se zřejmě stala novým ohniskem šíření viru a první nemocný se objevil v Jižní Americe (Brazílie). Tím již je virus prokázána na všech kontinentech (s výjimkou Antarktidy).

Na iDnes vyšel z mého pohledu dost poplašný text o tvorbě zásob. Zase bych to tolik nedramatizoval, podobné texty spíše vytvoří paniku. I ve Wu-chanu v době největší krize nebyly žádné zprávy o problémech se zásobováním potravinami a tekutinami a elektřina normálně fungovala. Z toho pohledu nemá nějaké křečkování potravin smysl. Na druhou stranu platí obecné pravidlo, že by každá domácnost měla mít určitou zásobu potravin na cca 1-2 týdny pro akutní případy, ale to platí bez ohledu na nějaký koronavirus.

Německý ministr zdravotnictví oznámil, že Německo je na prahu epidemie, první dva potvrzené případy nákazy hlásí Pakistán - další země, kde lze očekávat "kvalitní" hygienická opatření.

Itálie má zřejmě již 400 nakažených, přičemž 4 z 5 mají mírné příznaky. Tento poměr bohužel není dobrý a potrvzuje, že cca 20% nakažených (ten 1 z 5) má příznaky těžší.

Ministr zdravotnictví přikázal nemocnicím předzásobit se rouškami. Jak víme, roušky konkrétně proti novému koronaviru nejsou spolehlivě efektivní, protože nepřiléhají k obličeji. Ale proč ne, fantazii se meze nekladou. V případě, že se do ČR epidemie nedostane, je to skvělá volba.

***

27.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 82200, mrtvých 2801. Dnes se oficiální počet nově nakažených poprvé udává vyšší mimo Čínu než v samotné Číně. Čísla jsou ve skutečnosti jen orientační, ale i tak to ukazuje současný tred víc než dobře.

Jak asi vypadá situace v Íránu je zjevné z toho, že koronavirem onemocněli 2 poslanci, tajemník ministra zdravotnictví, viceprezidentka pro záležitosti žen a rodiny Masoumeth Ebtekar a významný klerik Hadi Khosroshahi (který již na nemoc dokonce zemřel).

V Itálii počet prokazatelně nakažených vystoupal na 650 a 17 mrtvých, zatím pouze desítky nakažených jsou ve Francii a Německu a prvního nakaženého hlásila Vídeň. Těch 17 mrtvých ze 650 nakažených v Itálii je mimochodem hodně vysoké číslo.

V ČR roste poněkud panika stran karanténních opatření, proto jsem i na FB mého webu zveřejnil tento jednoduchý postup vycházející z doporučení MZČR:
 

1. Při příznacích infekce dýchacích cest bez rizikových okolností (přítomnost v oblasti s nákazou, kontakt s člověkem s prokázaným koronavirem) se postupuje standardně, je prostě vhodné zůstat doma na pracovní neschopnosti a vyležet to. Váš stav by měl primárně řešit váš praktický lékař. Testy na koronavirus se nedělají.
 

2. Pokud jste byli v ohrožené oblasti (či v kontaktu s osobou prokazatelně nakaženou koronavirem) a můžete být nakaženi, ale nemáte žádné příznaky, TELEFONICKY kontaktujte lékaře, nebo ještě lépe místní hygienickou stanici (tedy nikoliv osobně!), nebo infolinku SZÚ na tel.č. 724 810 106. Ideální je v takovém případě zůstat doma 14 dnů + samozřejmě omezit kontakt s ostatními lidmi. Testy se nedělají, není k nim důvod a není dostatečná kapacita. Pokud se v této době u vás objeví příznaky, které by mohly souviset s COVID, budete opět telefonicky kontaktovat lékaře a bude se u Vás postupovat dle bodu 3.
 

3. Při kombinaci klinických příznaků a výše zmíněných rizikových okolností opět TELEFONICKY kontaktujte odborníky podobně jako v bodě 2 a okolnosti jim sdělte. V tomto případě nepatříte do rukou praktického lékaře, který obvykle nebývá vybaven dostatečnými ochrannými pomůckami. Váš stav bude vyhodnocen a s vysokou pravděpodobností budete dočasně izolováni a bude vám proveden test k vyloučení COVID-19. V tomto případě test smysl má.

***

28.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 83400, mrtvých 2858.
Dnes na seznamu vyšel rozhovor s primářkou Infekčních nemocí nemocnice Na Bulovce. Je realistický stran opatření a kritiky paniky, ale osobně se opět divím, jak odborník srovnává tuto nákazu s chřipkou a dokonce udává menší nebezpečnost koronaviru ve srovnání s chřipkou. Pokud bych byl novinář, položil bych paní primářce tyto otázky: Je-li nový koronavirus méně nebezpečný než chřipka, proč se kvůli němu ve Wu-chanu během několika týdnů zhroutila zdravotní péče? Kdy naposledy se během sezónní chřipkové epidemie nakazily tisíce zdravotníků, z nichž minimálně pět zemřelo? Proč kapitalistická Čína jedoucí na vlně hospodářského úspěchu zavedla u téhle nemoci "méně nebezpečné než chřipka" tak tvrdá opatření, kterými se ekonomicky významně poškodila? Já bych to spíše řekl tak, že nákaza novým koronavirem je podstatně nebezpečnější než sezónní chřipka, ale naštěstí zatím není rozšířená v naší populaci. Panika tedy skutečně není na místě, ale podceňování infekce rovněž ne. Lidé proto nemusí křečkovat potraviny, ale na druhou stranu by měli pečlivě dodržovat doporučená karanténní opatření. Pokud se někdo vrátí z oblasti nákazy přímo mezi ostatní spoluobčany, je to od něj nezodpovědnost.

Jinak jsou tyto dny bez nějaké dramatické zprávy, počty nakažených narůstají zatím pomalu, první případy hlásí další státy (Nigérie, Nový Zéland apod.) a největší počet nakažených má zatím Jižní Korea (přes 2000), která si zatím nicméně drží velmi nízkou letalitu (13 mrtvých). Je-li to dáno dobrou zdravotní péčí, nebo jinými faktory, se uvidí časem. V Itálii počet prokázaně nakažených vzrostl na 821 a z toho 21 lidí zemřelo. Írán dočasně pozastavil zasedání parlamentu a čtyři tamní lékaři sdělili NBC, že situace je výrazně horší, než se oficiálně udává.

***

29.02.2020 - Celosvětově počet prokazatelně nakažených: cca 85200, mrtvých 2924. Abych tu taky napsal něco pozitivnějšího, tak v Jižní Koreji probíhá nákaza velmi mírně. Z cca 3000 nakažených ji zemřelo zatím "jen" 17 a jako kritické případy je hlášeno pouze 10 pacientů, což by odpovídalo letalitě cca 0,53%. Italové mají letalitu 2,4% a Írán dokonce hrozných 7,25%. Existuje proto jistá naděje, že Italové (a Íránci) jsou v diagnostice "bordeláři", kteří mají nakažených násobně více a neví o nich, čímž by relativní počty vážně nemocných a mrtvých byly nižší. To by byla dobrá zpráva. Ale jak je pro COVID-19 typické, zatím nevíme...

Pozornost zasluhuje vývoj v USA, kde byl nový koronavirus prokázán zcela nelogicky u dvou lidí (Kalifornie, Oregon) bez rizikové anamnézy. Může to ovšem být falešně pozitivní výsledek (ty testy rozhodně nejsou spolehlivé), nebo se nový koronavirus už v USA začal výrazněji šířit v populaci. To by paradoxně nemuselo být až tak velké negativum, protože zatím nejsou v USA žádné informace o nárůstu podivných vážných zápalů plic a byla by tu naděje, že virus probíhá s mírnými symptomy častěji, než se předpokládalo.

V USA zemřel na COVID-19 první pacient, zřejmě muž starý 50 let a vážněji nemocný.

>>> pokračování - březen >>>

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů