Skip to main content
 


Kontralaterální

Pojem kontralaterální znamená „protilehlý“ nebo „týkající se opačné strany“. Například říkáme, že po mozkové příhodě došlo k rozvoji kontralaterální hemiparézy (obrna poloviny těla na opačné straně, než je ložisko mozkové příhody). Na EKG u akutního STEMI infarktu myokardu vznikají typické Pardeeho vlny, zatímco v kontralaterálních (protilehlých) svodech vznikají charakteristické deprese ST úseku. Opakem tohoto slova je termín ipsilaterální (stejnostranný).
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů