Skip to main content
 


Kondylus

Kondylus je koncová rozšířená část kosti, která tvoří část kloubní plochy. O kondylech hovoříme především u kosti pažní a stehenní, existují však i na spodině lebky, kde se týlní kost napojuje na první krční obratel (atlas).
 
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů