Skip to main content
 


Junkční rytmus - EKG

Junkční rytmus je rytmus vznikající v AV uzlu. Ke vzniku rytmu v tomto místě může dojít při narušení funkce SA uzlu (v takovém případě je junkční rytmus náhradním rytmem a mívá nižší frekvenci), nebo při příliš rychlé frekvenci vzniku vzruchů v AV uzlu (v takovém případě vzniká junkční tachykardie). Výsledkem je rytmus se štíhlými QRS komplexy. V některých případech může QRS komplexům předcházet negativní vlna P (vzruch na síně se šíří z AV uzlu), v jiných případech vlna P zcela chybí, protože je skrytá za QRS komplexy.

 

Junkcni rytmus na EKG

Ukázka možné podoby náhradního junkčního rytmu. V tomto případě je P vlna

viditelná, ale má negativní amplitudu. Frekvenec je zpomalená, při normálním

posunu EKG může činit odhadem cca 50/min.

 

 

Z klinického hlediska mají význam zejména náhradní junkční rytmy, které mohou být důsledkem poškození SA uzlu (např. při infarktu myokardu). Náhradní junkční rytmus může způsobovat symptomy bradykardie (např. náhlé poruchy vědomí) a někdy musí být řešeny implantací kardiostimulátoru. Junkční tachykardie je velmi podobná AVNRT a podobně se léčí.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů