Skip to main content
 


Jaterní pelióza

Jaterní pelióza je méně známé a méně časté onemocnění, při kterém se v játrech vyskytují abnormální dutiny vyplněné krví. Pelióza se vyskytuje u mužů i u žen, většina případů je nalezen náhodně.

 

Příčiny

Přesný mechanizmus vzniku peliózy jater není přesně známý, předpokládá se poškození krevních cév uvnitř jater, což vede k jejich rozšíření a vzniku již zmíněných dutin plných krve, která mohou být považována za určitou formu aneurysmat. Předpokládá se, že tato poškození cév mohou souviset s některými infekcemi (HIV infekce, tuberkulóza), léky (kortikoidy, steroidy a některá imunosupresiva) a nádorovými chorobami (některé lymfomy, mnohočetný myelom a nádory jater).

 

 

Projevy

Pelióza jaterní se obvykle klinicky neprojevuje, pouze mohou být zvýšené jaterní testy. Pokročilé těžké formy mohou způsobit narušení jaterních funkcí se vznikem žloutenky a zvětšením jater s rozvojem jaterního selhání. Velkou komplikací může být prasknutí některé z dutin a velké krvácení do dutiny břišní, které může způsobit smrt vykrvácením.

 

 

Diagnostika

Diagnóza jaterní peliózy je obvykle stanovena na základě zvýšených jaterních testů a provedení zobrazovacích metod (nejprve ultrazvuk, poté CT vyšetření), které najdou v jaterní tkáni mnohočetné dutiny s krví. Velikost těchto dutin je proměnlivá, může jít o milimetry i o centimetry. Kromě vlastní diagnózy je vždy nutno pátrat po závažných souvisejících stavech (viz. příčiny).

 

 

Léčba

Samotná pelióza se nedá léčit, nicméně mnohdy dojde ke zlepšení při léčbě souvisejícího onemocnění, je-li to možné. Pokročilá stádia zhoršující zdravotní stav pacienta se někdy musí léčit transplantací jater.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů