Skip to main content

Ischemická CMP - postup

Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. CT mozku k vyloučení hemoragické CMP

 

2. Ihned konzultovat neurologa, který může rozhodnout o podání trombolýzy. Pokud uplynuly od příhody více než 3 hodiny postupuje se však prakticky vždy konzervativně.

 

3. Infuzní terapie – U pacienta je nutno zabránit dehydrataci. U starého člověka po CMP může stav vypadat poměrně těžce s neschopností příjmu tekutin, ale mnohdy se do několika dnů výrazně upraví. Do infuzí se často přidává směs etofyllinu a teofyllinu (Oxantil), působí vazoaktivně (např. Inf FR 1/1 500ml + 2amp Oxantil i.v. / 2hod).

 

4. Monitorace glykémií – Je nutno zabránit hypoglykémii. Vhodné jsou infuze s glukózou – Inf 500ml 5% Glukozy i.v. / 2hod.

 

5. Monitorace TK - Přístup k TK je individuální. V zásadě se snažíme kontrolovat destabilizovanou tenzi tak, aby TK nepřesahoval 200/100. Na druhou stranu se nesnažíme dosáhnout za každou cenu okamžité normotenze.

 

6. Antiagregans – Nejčastěji se podává ASA (např. Anopyrin 100mg 0-1-0), v případě intolerance lze nasadit Clopidogrel (např. Plavix 75mg 1-0-0). U rizikovějších pacientů je mezi neurology oblíbený kombinovaný preparát ASA + Dipyridamol (Aggrenox 1-0-1).

 

7. Statin – Vzhledem k významnému podílu aterosklerózy na ischemických CMP je statin vhodným lékem (např. Atoris 20mg 0-0-1).

 

8. Antikoagulace – Za pobytu na oddělení se podává LMWH v redukované dávce (tj. např. Fraxiparine 0.3-0.4ml s.c. á 24 hod) a po propuštění pacient obvykle užívá pouze antiagregační lék (viz. výše). Pokud však byla ischemická CMP způsobena embolizací při fibrilaci síní, volíme LMWH ve vyšší terapeutické dávce a po propuštění pacient užívá Warfarin.

 

9. Rehabilitace – Pacientovi je nutno zajistit rehabilitaci dle možností oddělení.

 

10. Další vyšetření – Pacient s ischemickou CMP by měl mít doplněno EKG, ECHO srdce a UZ karotid.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů