Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Zhodnocení závažnosti – Hodnocení provádět dle klinického stavu, který nemusí korelovat (!) s množstvím karboxyhemoglobinu. Lehké případy uložit spíše na standardní oddělení, závažnější s poruchami vědomí či oběhovou nestabilitou na monitorované lůžko, UPV apod.

 

2. Krevní náběry – Samozřejmostí je opakovaně hladina CO-Hb, doporučuje se i Astrup, laktát a krevní obraz

 

3. Neurologické vyšetření – U lehkých případů alespoň orientačně, u těžších stavů vyšetření neurologem

 

4. Oxygenoterapie – Koncentrovaný 100% kyslík maskou i u lehkých případů cca 12 hodin. Pokles CO-Hb na polovinu se udává za 60-90 minut oxygenace. U těžkých stavů je možno zvážit hyperbarickou oxygenoterapii, její dostupnost je ovšem omezená. Indikaci hyperbarické oxygenoterapie je vždy nutno konzultovat se starším lékařem.

 

5. Propuštění – U lehkých případů se doporučuje propuštění při vymizení příznaků a poklesu HB-CO pod 10%.

 

Pozn: Po určité době se mohou rozvinout různé neurologické obtíže včetně poruch paměti, inteligenčního deficitu, parkinsonské symptomatologie. V takovém případě lze doporučit dispenzarizaci v neurologické ambulanci, možnost ovlivnění je nicméně malá.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů