Skip to main content
 


Interna 67

67. Osteoartróza kyčelního a kolenního kloubu

 


Artróza je chronické degenerativní onemocnění jednoho nebo více kloubů, nejčastěji jsou postiženy klouby zatěžované (nosné klouby – kolenní a kyčelní).

 

Příčiny: Základní příčinou je dlouhodobé zatěžování kloubu. Vyšší riziko mají sportovci a těžce manuálně pracující lidé, obézní jedinci, nemocní s revmatickými kloubními nemocemi (revmatoidní artritida, dna) a lidé s vrozenými vývojovými vadami muskuloskeletálního systému (např. vrozená dysplasie kyčelního kloubu).

 

 

Patofyziologie: Přetížení kloubu vede k postupně k poškození povrchové chrupavky, její vrstva se snižuje, na okrajích kloubu vznikají osteofyty a uvnitř kloubu se vytváří zánětlivý výpotek, který dále destruuje kloubní tkáň. Části chrupavky se mohou oddělit jako tzv. „myšky“ a dále zhoršovat mechanické dráždění kloubních ploch.

 

 

Příznaky: Příznaky se rozvíjí postupně, v prvních fázích se může objevit bolest v klidu, která vymizí po námaze podobně jako u revmatických chorob. Pozvolna se objevují bolesti při zatížení postiženého kloubu, u kloubů dolních končetin je nejhorší chůze ze schodů. Postupně dochází k omezení hybnosti kloubu, zkrácení končetiny a vzniku otoku. Noční bolesti jsou charakteristické pro pokročilá stádia.

 

Speciálně koxartróza způsobuje bolest v třísle, je pro ni charakteristická kachní chůze a klidové noční bolesti.

 

 

Diagnostika: Podezření získáme z anamnézy obtíží, při fyzikálním vyšetření hodnotíme tvar kloubu, aktivní a pasivní hybnost v kloubu, přítomnost otoku a u kolenního kloubu palpační přítomnost Bakerovy pseudocysty. Při pohybu v postiženém kloubu je u těžší artrózy možné vybavit drásoty a krepitace.

 

Při vyšetření hybnosti u koxartrózy nejprve vázne vnitřní rotace a abdukce. Dále bývá u koxartrózy pozitivní Trendelenburgův příznak = stoj 30s na jedné noze - normálně zůstane pánev v rovnováze, při insuficienci m.gluteus medius se skloní na druhou stranu = pozitivita.

 

Ze zobrazovacích metod je nejpoužívanější RTG kloubu, které umožní klasifikovat stupně artrózy dle Lawrence-Kellgrena:

I. stupeň – lehké zúžení kloubní štěrbiny, marginální osteofyty

II. stupeň – zřetelné zúžení štěrbiny, nepravidelný kostní povrch, lehká subchondr. skleróza

III. stupeň – výrazné zúžení štěrbiny, četné osteofyty, cysty

IV. stupeň – vymizení kloubní štěrbiny, velké osteofyty, deformity kloubu

 

 

Terapie: Léčba zahrnuje režimová opatření, farmakoterapii, rehabilitaci a invazivní a operační řešení. Režimová opatření zahrnují omezené zatěžování postižené končetin, redukci váhy a používání kompenzačních pomůcek (hůl) a rehabilitace zahrnuje fyzikální léčbu (magnetoterapie, elektroterapie, terapeutický UZ aj.). Od stupně artrózy III.B může být indikována komplexní lázeňská léčba.

 

Z medikamentózní léčby lze lokálně a-nebo systémově podat NSA (s dlouhým poločasem), systémově paracetamol a SYSADOA (např. chondroitin-sulfát, glukosamin-fosfát).

 

Invazivnější terapii představuje punkce odsátí výpotku, případně aplikaci analgetika, nebo kortikosteroidu intraartikulárně. Konečným řešením u pokročilých forem artrózy je operační TEP kolenního nebo kyčelního kloubu. Po operacích bývá opět indikována komplexní lázeňská péče.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů