Skip to main content
 


Interna 64

64. Artritidy jako součást jiných onemocnění (psoriaza,

Lymeská borelióza, infekční a reaktivní artritidy)

 

 

1. Psoriatická artritida

Jde o kloubní postižení vznikající u řady pacientů s psoriázou. Ve většině případů se artritida objevuje až s odstupem po kožní manifestaci psoriázy, někdy však může jít o manifestaci první.

 

Choroba se může projevovat podobně jako revmatoidní artritida, o něco méně častěji však dochází k postižení drobných kloubů ruky. Těžké formy mohou probíhat i pod obrazem ankylozující spondylitidy. Oproti revmatoidní artritidě bývají u psoriatické artritidy často postiženy DIP klouby a chybí revmatoidní faktor. Pochopitelně typickým doprovodným příznakem je přítomnost kožních ložisek psoriázy.

 

Základem terapie je rehabilitace a užívání NSA, u těžších případů se nasazují silnější imunosupresiva (metotrexát, azathioprin apod.).

 

 

2. Reaktivní artritida

Reaktivní artitida je poměrně častý stav, který má podobu neinfekčního zánětu kloubů v rámci imunitních reakcí vzniklých v souvislosti s některými bakteriálními infekcemi. Reaktivní artritidy se typicky objevují po prodělání uretritid (ureaplasma, neisseria gonorrhoeae, ureaplasma) a enteritid (salmonela, campylobacter), postižení jedinci jsou velice často HLA-B27 pozitivní. Typickým klinickým projevem je oligoartritida velkých kloubů dolních končetin, přítomna může být i bolestivá sakroileitida a entezitidy (Achillova šlacha). Kloubní obtíže druhotně nasedají na příznaky infekce močopohlavní soustavy, nebo trávicího traktu.

 

Pozn: Kombinace neinfekční uretritidy, artritidy a konjuktivitidy se označuje jako Reiterův syndrom.

 

Základem terapie jsou NSA a případně kortikoidy. Pokud se sérologicky podaří prokázat infekční agens, pak se přeléčuje ATB.

 

 

3. Artritida u Lymeské boreliózy

Artritida vzniká na podkladě imunitní reakce proti boreliím týdny až měsíce po nákaze. Zprvu bývá intermitentní a migrující, odeznívá i bez terapie, následně přechází do chronické formy. Nejčastější je onemocnění kolenního kloubu s nadprodukcí synoviální tekutiny, celkově je kloubní postižení mono-, nebo maximálně oligoartikulární. Borelie lze prokázat nepřímo sérologicky z krve nebo kloubního punktátu, nebo přímo pomocí PCR.

 

Lymeská artritida se léčí perorálně stejnými antibiotiky a ve stejných dávkách jako erythema migrans, pouze délka podávání se prodlužuje na 28 dnů. V některých případech trvá zánět kloubu i po ukončení ATB terapie a v takovém případě dominuje terapie protizánětlivá.

 

 

4. Infekční (septická) artritida

Jde o méně častou formu artritidy, která je způsobena infekčním agens, typicky bakteriální infekcí (nejčastěji Stafylococcus aureus). Vyšší riziko je u jedinců s oslabenou imunitou a u jedinců s nedávno narušenou integritou kloubu (trauma, lékařský zákrok). Postižený kloub je silně zarudlý, oteklý, teplý a bolestivý, bývají přítomny klinické známky infekce (horečka, schvácenost, zimnice a třesavka). Jde o závažný stav, který vyžaduje léčbu za hospitalizace (hydratace, antipyretika, antibiotika, případně intervenci v postiženém kloubu – evakuace hnisu, drenáž).

 

 

5. Revmatická horečka

Revmatická horečka je stav vznikající po infekci způsobenou streptokokovým agens (např. tonsilitidy, erysipel). Migrující polyartritida je pouze jedním z projevů a bývá doprovázena vznikem podkožních revmatických uzlíků. Závažnější je endokarditida, která může poškodit endokard srdečních chlopní a vyvolat akutní chlopenní insuficienci se srdečním selháváním. V krvi najdeme výrazně zvýšenou hladinu ASLO. Výskyt revmatické horečky významně poklesl s dostupností ATB terapie streptokokových infekcí.

 

 

6. Artritidy u IBD

Jde o kloubní zánětlivá postižení vznikající u ulcerózní kolitidy a Crohnovy nemoci. Řadí se mezi extraintestinální projevy, reagují na léčbu IBD a jejich těžké formy se mohou stát indikací zahájení biologické terapie IBD. Základním projevem je oligoartritida větších kloubů končetin.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů