Skip to main content
 


Interna 62

62. Erektilní dysfunkce

 

Poruchy erekce lze definovat jako opakovanou neschopnost dosáhnout erekce umožňující uspokojivý pohlavní styk a můžeme je rozlišit na organické a psychogenní. Organické tvoří většinu případů, psychogenní nadstavba je logicky přítomná i u nich.

 

Erekce je mimovolní proces, který u mužů vzniká při sexuálním vzrušení. V penisu se naplní trabekulární tělesa krví a současná venookluze výtokových cév zabraňuje zmenšení jejich objemu.

 

Příčiny

Vaskulární příčiny – Jde o nejčastější poruchu u starších mužů, vzniká na základě aterosklerózy, kdy mizí schopnost cév reagovat na vasodilatační podněty. U těchto mužů lze očekávat i přítomnost ICHS.

 

Neurogenní příčiny – Typicky jde o roztroušenou sklerózu, Parkinsonovu nemoc a míšní traumata.

 

Endokrinní příčiny – Poruchy erekce mohou vzniknout u prolaktinomu a nemocí hypofýzy, které vyvolávají hypogonadismus.

 

Diabetické příčiny – V těchto případech jde o kombinaci progrese aterosklerózy a neurogenního poškození.

 

Anatomické příčiny – Patří sem fimóza, Peyronieho nemoc, hyperplazie prostaty, ca prostaty, nemoci varlat apod.

 

Psychogenní příčiny – Primární psychogenní etiologie není až tak častá, ale nasedá na organické poruchy. Psychogenní etiologii najdeme zejména u mladších mužů.

 

Polékové příčiny – Patří sem SSRI, beta-blokátory, diuretika, antiepileptika, alopurinol a další.

 

Diagnostika

Důležitá je anamnéza (sexuální orientace, preference, informace o pohlavním styku, četnosti, spokojenosti apod.), fyzikální vyšetření (vyloučení anatomických příčin potíží, vyšetření penisu, varlat a prostaty per rectum) a případně laboratorní vyšetření cílená na případné organické poruchy.

 

 

Léčba

I v případě organického postižení je léčba poruch erekce symptomatická. Snaha o léčbu vyvolávajícího onemocnění je taktéž samozřejmostí, ale potíže s erekcí se pouze tímto způsobem nemusí upravit.

 

Základním způsobem léčby jsou inhibitory fosfodiesterázy-5 (např. sildenafil – krátce účinkující, tadalafil – dlouze účinkující) a podtlakové erekční přístroje (vakuová pumpa). Pokud dominují psychické obtíže, je na prvním místě psychoterapie. Inhibitory fosfodiesterázy-5 se dle typu podávají 30-60 minut před pohlavním stykem a pro svůj účinek vyžadují sexuální dráždění. Základní kontraindikací je užívání nitrátů, těžká hypotenze, pokročilá jaterní cirhóza a u některých přípravků těžká renální insuficience.

 

Pokročilejší metody léčby by měl indikovat specialista. Zahrnují injekce prostaglandinu a jiných sloučenin k intrakavernózní aplikaci, implantaci penilních protéz a revaskularizační operace.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů