Skip to main content
 


Interna 48

48. Diabetes mellitus – klinický obraz + dg. + intervence životního stylu (praktická doporučení diety a fyzické aktivity)

 

Diabetes mellitus je skupina chronických onemocnění, která jsou spojená s absolutním nebo relativním nedostatkem inzulinu vedoucím k hyperglykémii.


 

Klinické projevy
Rozvinuté onemocnění se klasicky projevuje polyurií a polydypsií. Celkově může být přítomná i slabost, únava a hubnutí. V řadě případů je prvním projevem až akutní (hyperglykemický hyperosmolární stav, ketoacidóza) nebo chronická komplikace. U neléčeného DM je častější sklon k recidivujícím infekcím, především urogenitálního systému, kůže a parodontu.
 

 

Komplikace

1. Akutní (časné) – ketoacidóza, hyperglykemické hyperosmolární kóma, hypoglykémie

 

2. Chronické (pozdní) – souvisí s poškozením tkání při chronickém trvání diabetu

a) mikroangiopatické polyneuropatie, retinopatie, nefropatie

b) makroangiopatické ICHS, iCMP, ICHDKK

c) smíšené – diabetická noha

 

 

Diagnostika diabetu

Diagnóza diabetu stojí obvykle na určení glykemie z žilní krve, ideálně alespoň 2x. Diagnózu pak můžeme určit třemi způsoby:

 

1. symptomy + náhodná glykemie větší/rovna 11,1 mmol/l

2. glykemie nalačno větší/rovna 7 mmol/l

3. glykemie ve 120. min oGTT větší/rovna 11,1 mmol/l

 

Při symptomech + náhodně zjištěné glykemii nad 11,1 mmol/l máme diagnózu diabetu, nicméně se ještě doporučuje provést glykemii nalačno ze žilní krve.

 

Náhodná glykemie:

pod 5,6 mmol/l = normální

5,6-11,1 mmol/l = neurčitý nález, další došetření

nad 11,1 mmol/l = diabetes

 

Glykemie nalačno (alespoň 8 hod po příjmu potravy):

pod 5,6 mmol/l = normální

5,6-6,9 mmol/l = zvýšená lačná glykemie (IFG)

7,0 mmol/l a výše = diabetes

 

oGTT za 120 min po užití 75 g glukózy:

pod 7,8 mmol/l = normální

7,8-11,0 mmol/l = narušená glukózová tolerance

11,1 a více mmol/l = diabetes

 

C-peptid – Ideálně vyšetřit nalačno a po stimulaci jídlem. U pacienta s DM 2. typu bývá hodnota normální nebo zvýšená. U DM 1. typu může být zprvu normální, postupně klesá do téměř nulových hodnot. 

 

Režimová opatření

Důležitá je zdravá výživa, prevence obezity (při nadváze redukce hmotnosti o cca 10%) a dostatek pohybu. Nedoporučuje se příjem jednoduchých sacharidů (slazené nápoje, čokoláda, jiné sladkosti), cukry by měly být přijímány v podobě polysacharidů (např. pečivo). Stejně tak se nedoporučuje vyšší příjem nasycených tuků. Kouření je taktéž nedoporučováno. Stran pohybu se doporučuje 30-40 minut aerobní aktivity 5x týdně.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů