Skip to main content

Infekční endokarditida - postup

Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Opakovaný odběr hemokultur

 

2. ATB terapie – Jde obvykle o kombinaci ATB, která pokrývají nejběžnější patogeny, kombinace ATB se na jednotlivých pracovištích poněkud liší. Jako příklad lze použít tuto kombinaci:

- Ampicilin 2g i.v. á 4 hod

- Oxacilin 2g i.v. á 4 hod

- Gentamicin 80mg i.v. á 8 hod

 

3. Konzultovat ATB středisko, upravit ATB terapii dle výsledků hemokultur!

 

4. Při výrazném poškození chlopně zvážit chlopenní náhradu

 

5. Profylaxe u pacientů po prodělané infekční endokarditidě před ORL, zubařskými zákroky, ERCP a operacemi hemoroidů – Amoxicilin 2g per os či Ampicilin 2g i.v. před zákrokem. Stejná profylaxe platí pro pacienty s umělými srdečními chlopněmi, a s vrozenými srdečními vadami. (Před gastro, kolono včetně polypektomií, jícnovém ECHO a jaterní biopsie není nutno ATB preventivně podávat.)

 

Přesnější a podrobnjěší podmínky moderní profylaxe infekční enokarditidy najdete v tomto schématu:

 

Prevence infekcni endokarditidy

 

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů