Skip to main content
 


IM spodní stěny - EKG

Infarkt myokardu spodní stěny odečítáme zejména ve svodech, jejichž průběh je na tuto rovinu co nejvíce kolmý – jedná se o svody II, III, aVF. Jako u všech infarktů rozlišujeme i zde STEMI a NSTEMI.

 

Při akutním STEMI infarktu nacházíme ve svodech II, III a aVF klasické elevace ST úseku charakteru Pardeeho vln a kromě toho můžeme najít zrcadlové deprese ST ve svodech I, aVL či v hrudních svodech. Pacient s bolestmi na hrudi a tímto nálezem na EKG je indikován k akutní intevenci (koronarografie).

 

NSTEMI infarkt spodní stěny je spojen s nálezem depresí ST úseku (a obvykle negativními vlnami T) ve svodech II, III, aVF. Je ovšem nutno poznamenat, že tyto změny jsou nespecifické a mohou být přítomny i u anginy pectoris. Hlavním rozlišovacím znamením jsou v tomto případě srdeční enzymy. Při jejich zvýšení mluvíme o NSTEMI, při jejich normálních hodnotách mluvíme o nestabilní AP.

 

STEMI infarkt spodni steny myokardu na EKG

STEMI spodní stěny - Pardeeho vlny ve II, III, aVF (červeně)

a zrcadlové negativity ST v I a aVL (modře)

 

NSTEMI infarkt spodni steny myokardu na EKG

Najdeme-li při bolestech na hrudi tento nález (deprese ST s negativními T ve II, III, aVF),

a vyjdou-li pozitivní kardioenzymy, je nejpravděpodobnější diagnózou NSTEMI spodní stěny.

(Zdroj)

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů