Skip to main content
 Ileus - střevní neprůchodnost

Střevní neprůchodnost neboli ileus je stav, kdy se obsah střeva z různých důvodů nemůže posouvat. Ileus se řadí mezi tzv. náhlé příhody břišní, což je skupina akutních příhod ohrožujících dotyčného na životě.

 

Příčiny: Podle vyvolávající příčiny rozdělujeme ileus na několik základních typů.

 

1. Mechanický ileus – V tomto případě je posun střevního obsahu zastaven nějakou překážkou. Touto překážkou může být nějaký cizí objekt (žlučový kámen) nebo i samotná část střeva (například při jeho zúžení, zaškrcení, či invaginaci). Zcela speciání problematikou je ileus u pooperačních srůstů.

 

2. Neurogenní ileus – Lze označit i jako „nervový“ ileus. V tomto případě stojí za poruchou hybnosti střeva narušení nervového zásobení střevní stěny. Je vhodné poznamenat, že sice může vzniknout primárně, ale přechází do něj v pozdní fázi prakticky všechny ostatní typy ileu.

 

3. Cévní ileus – Tato velice zákeřná a smrtící forma je způsobena uzávěrem některé z cév, které zásobují střeva. To vede k nedostatku kyslíku ve střevě a odumření jeho části, která se přestane pohybovat.

 

 

Projevy: Bez ohledu na vyvolávající příčinu je hlavním problémem zastavení pasáže stolice a její hromadění v určité části střev. To obvykle vede k bolestem břicha, zvracení a zástavě odchodu plynů a stolice. Je poměrně důležité, ve které části střev k poruše dojde. Při poruše pasáže v horní části střev se objevuje zvracení jako první a stolice může ještě nějakou dobu odcházet. V dolní části trávícího traktu je tomu naopak. Je-li překážka níže, může dojít ke zvracení obsahu střev, který silně zapáchá – to označujeme jako tzv. miserere.

 

Hromadění stolice nad místem poruchy pasáže je nebezpečné. Stolice rozepíná dutinu střeva, což vede ke stlačení cév v jeho stěně. To vede k narušení nepropustnosti střevní stěny pro bakterie a hrozí, že se bakterie ze střevní dutiny dostanou do dutiny břišní. To pak vede ke vzniku bakteriální peritonitidy, která přechází do otravy krve a bez léčby nemocného většinou usmrtí. V pokročilé fázi ileu dominují příznaky šokového stavu – studený pot, rychlá srdeční akce a zrychlený dech, nízký krevní tlak, poruchy vědomí, kóma a nakonec smrt.

 

Konkrétnější příznaky si přečtěte u jednotlivých typů střevní neprůchodnosti (viz. Příčiny).

 

 

Diagnostika: Při podezření je velmi důležité vyšetření pacienta chirurgem. Pohmatem a poslechem hodnotí chirurg příznaky náhlé příhody břišní – tuhost břišní stěny, bolestivost břicha při poklepu a pohmatu, poslechově se hodnotí přítomnost či nepřítomnost peristaltiky (škroukavé zvuky přítomné při pohybech střev). Velký význam v akutní diagnostice má i rentgenový snímek břicha, kde při ileu vidíme hladinky tekutiny nad místem poruchy. Kromě rentgenového snímku se provádí i ultrazvuk břicha.

 

 

Léčba: Léčba pochopitelně závisí na příčině střevní neprůchodnosti. Je-li příčinou jakákoliv překážka, je nutné ji chirurgicky odstranit. U neurogenního ileu chirurgické řešení neexistuje a postup je spíše konzervativní – podávají se léky na podporu pohyblivosti střev, infuze, eventuálně se provádí klyzmata.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů