Skip to main content
 


Ibustrin

Ibustrin je lék používaný u některých onemocněních souvisejících s krevní srážlivostí. Účinnou látkou přípravku je sloučenina indobufen.
 
Princip: Indobufen patří mezi protidestičková léčiva. Svým účinkem narušuje funkci enzymu známého jako destičková cyklooxygenáza. Zablokování tohoto enzymu tlumí tvorbu tromboxanu A2 a dochází ke sníženému shlukování destiček. Konečným důsledkem je omezená schopnost destiček vytvářet krevní sraženiny. Účinek vzniká poměrně rychle a naopak relativně rychle vymizí po vysazení léku.
 
 
Využití: Ibustrin se užívá k „ředění krve“ u některých stavů, kdy chceme omezit krevní srážlivost. Může jít o prevenci ischemické mozkové mrtvice, o prevenci a léčbu ischemické choroby srdeční a ischemické choroby dolních končetin.
 
 
Podávání: Ibustrin se vyrábí jako tablety o síle 200 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého jsou 2 tablety denně. U jedinců s nemocnými ledvinami se tato dávka redukuje.
 
 
Nevýhody: Podobně jako jiné léky na ředění krve zvyšuje Ibustrin riziko krvácivých stavů včetně vzniku petechií, krvácení z nosu, krvácení do trávicího traktu a krvácivé mozkové mrtvice. Kromě toho byly při jeho užívání popisovány trávicí potíže, bolesti hlavy a méně často i zhoršení ledvinných funkcí. Vzácně může jeho užívání doprovázet výrazný pokles počtu bílých krvinek nebo destiček.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů