Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

Hypertenzní krize je stav při vzestupu TK nad 240/120. Může být provázen příznaky akutní kardiální insuficience, nestabilní AP, příznaky dekompenzace encefalopatie, či hemoragickou CMP.

 

1. Rychle účinkující ACE-IKaptopril (Tensiomin 12.5mg či 25mg 1tbl rozkousat)

 

2. Blokátor kalciového kanálu – Mám osobně dobré zkušenosti s Nitrendipinem (Lusopress 20mg 1tbl rozkousat)

 

3. Urapidil (Ebrantil) – Jedná se o velmi rychle působící antihypertenzivum, je možné podání bolusu (Ebrantil 25mg i.v. pomalu) či ve formě kontinuální infuze (Ebrantil 50mg do 50ml FR 1/1 i.v. rychlostí 2-8ml/hod).

 

4. Oxygenoterapie a diuretika – Při současné akutní levostranné kardiální insuficienci, např. O2 4-5l/min, Furosemid 20-40mg i.v.

 

5. Nitrát – Lze i bolusově, my však preferujeme spíše kontinuální podání, zejména Glyceroltrinitrát (Perlinganit 10mg 2 ampule do 20ml FR 1/1 rychlostí 0.8ml/hod)

 

Pozn: Při podávání antihypertenziv je nutná pravidelná monitorace TK, je nutné se vyhnout rychlému snížení TK. Normotenze do několika hodin není naším cílem!

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů