Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Infuzní terapie - Parenterální infuze mají tu výhodu, že vnitřní prostředí naředí a snižují koncentrace draslíku. Možné jsou jak infuze fyziologického roztoku nebo infuze s glukózou. Jinak velmi kvalitní infuze Plazmalyte by se užívat neměly, protože samy obsahují draslík.

 

Pozn: Infuze je výhodné kombinovat s níže uvedenými postupy

 

2. Inzulin – Inzulin napomáhá vstupu kalia do buněk, lze ho aplikovat podkožně, nebo ještě lépe v infuzi s glukózou. Postačí obvykle jen minimální dávka.

 

3. Kalcium – Kalcium snižuje efekt kalia na myokard. Podat ho lze per os, např. Calcium resonium, musí se však v relativně krátkých intervalech a navíc způsobuje trávící obtíže. Ideální možností je velmi pomalé podání ve formě nitrožilní injekce (Calcium gluconicum 1amp i.v.).

 

4. Diuretika – Obvykle postačí malá dávka diuretika parenterálně, potencuje pokles kalia a u pacientů s nižší ejekční frakcí LK brání hypervolémii při event. infuzní terapii.

 

5. Vitar soda – Tento alkalizující přípravek se mi velmi osvědčil u pacientů s hyperkalémií při acidóze CHRI etiologie. Před podáním je vhodné acidózu ověřit pomocí náběru Astrup a laktátu. Obvyklá dávka je Vitar soda tbl 1-0-1.

 

6. Změna medikace – Vysadit / ponížit dávky léků způsobujících hyperkalémii (zejména preparáty draslíku, spironolakton, ACE-I)

 

7. Další postup – V čase kontrola minerálů, frekvence kontrol dle stavu individuálního pacienta, nejpozději další den po zaléčení. Je-li přítomna kalémie nad 7mmol/l, která je spojena s těžkou renální insuficiencí, je vhodné konzultovat staršího lékaře ke zvážení akutní dialýzy (opět s přihlédnutím k celkovému stavu pacienta).

 

Cave: Hyperkalémii při hyperglykemickém stavu je vhodné nesnižovat, poklesne sama při kompenzaci diabetu. Naopak je zde riziko hypokalémie (pacient ztratil draslík s hyperosmolární močí a kalium z krve se při poklesu glykemie přesune do buněk).

 

 

Medikace pacienta s hyperkalémií může vypadat například takto:

 

Furosemid 20mg i.v. 1amp

INF FR 1/1 500ml + 1amp Ca gluconicum i.v. / 2hod

INF 500ml 5% Glukozy + 4j Insuman R i.v./ 3hod

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů