Skip to main content
 


Hyperkalémie - EKG

Hyperkalémie se nedá podle EKg bezpečně diagnostikovat, ale jisté abnormality můžeme najít. Ne vždy ovšem tíže hyperkalémie odpovídá míře abnormalit na EKG. obecně se udává, že vysoká hladina draslíku je spojena s hrotnatými vlnami T a může dojít k rozšíření komplexu QRS. Hyperkalémie je relativně často spojena s bradykardií.

 

Hyperkalemie na EKG

Na tomto EKG pacienta s hyperkalémií vidíme zcela jasně hrotnatá T v hrudních

svodech (modře). Další známky nejsou patrné, tepová frekvence se pohybuje (při

normálním posunu papíru dle vzdáleností mezi QRS komplexy) okolo 75/min a QRS

se nezdají výrazně rozšířené. (Zdroj)

 

 

Nález bradykardie (a eventuálně hrotnatých T vln) u pacientů s onemocněním ledvin či starších polymorbidních pacientů užívajících léky zvyšující draslík (verospiron, ACE-Inhibitory, kalium chloratum, kalnormin apod.) by mělo následovat vyšetření mineralogramu a eventuální úprava hladin draslíku.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů