Skip to main content
 Hydronefróza

Hydronefróza je stav, který zajímá zejména urology, a který souvisí s poruchou odtoku moči. Není-li hydronefróza řešena, může způsobit i vážné narušení funkce ledvin.

 

Za normálních okolností se v ledvinách filtruje krev a vzniká moč. Moč pak z tkáně ledviny odtéká do ledvinné pánvičky, což je nálevkovitý útvar, který je napojen na tkáň ledviny. Z pánvičky pak moč odtéká trubicovitým močovodem směrem do močového měchýře a odtud do močové trubice.

 

Příčiny: Pokud je z nějakého důvodu narušen odtok moči a ta se hromadí, nebo vrací do močovodu zpět směrem k pánvičce a ledvině, může tekutina svým tlakem začít ledvinu utlačovat. Nejčastější překážkou toku moči je močový kámen zaklíněný v močovodu. Dalšími příčinami může být rakovina močovodu, rakovina močového měchýře, poruchy odtoku moči při zúžení močové trubice, zvětšení prostaty a rakovině prostaty. V dětském věku může hydronefróza vzniknout při těžších neléčených formách tzv. vezikoureterálního refluxu (VUR). Relativně vzácnou příčinou hydronefrózy je utlačení močovodů vazivovou tkání při procesu známém jako retroperitoneální fibróza.

 

 

Schéma - hydronefróza při uzávěru

močovodu močovým kamenem

 

 

Projevy: Jednostranná hydronefróza se nemusí nijak projevit, hromadící se moč je však náchylnější k infikaci bakteriemi a vzniku infekcí močových cest a zánětů ledvin. Dlouhodobější působení tlaku tekutiny na ledvinnou tkáň vede k jejímu poškozování a to může způsobit ztrátu její funkce. Je-li poškozena jen jedna ledvina, pak se to nemusí projevit, poškození obou ledvin vyústí v příznaky jejich selhávání.

 

Pozn: Stavy, které způsobí poruchu odtoku moči z obou ledvin a oboustrannou hydronefrózu jsou většinou spojené s tím, že člověk přestane močit (nebo močí jen velmi málo) – to většinou vede k jejich rychlé diagnostice

 

 

Diagnostika: Základním vyšetřením je ultrazvuk břicha, na kterém je hydronefróza vidět jako rozšíření  ledvinové pánvičky hromadící se tekutinou. Kromě toho nám ultrazvuk umožní zhodnotit tkáň ledviny a odhadnout stupeň jejího poškození. Močové kameny můžeme někdy najít na ultrazvuku břicha. Speciálním urologickým vyšetřením je cystoskopie, kdy se lékař pomocí trubicovitého přístroje může podívat do močového měchýře a dále výše až do močovodu a do pánvičky. Může tak najít překážku odtoku moči a někdy ji i odstranit.

 

 

Léčba: Hydronefróza by měla být řešena – pokud je to možné, odstraní urolog překážku bránící odtoku moči. Porucha odtoku močovou trubicí se většinou zajistí cévkou, močové kameny lze odstranit endoskopickým zákrokem a močovody se zprůchodní zavedením trubicovitého stentu. Není-li v dané chvíli možnost, jak překážku odtoku moči odstranit, lze přes kůži zabodnout silnou jehlu do ledvinné pánvičky a tudy umožnit odtok moči (nefrostomie). Tím přetlak vymizí a ledvina je pro daný moment zachráněna. Podobná situace je, když překážka je až pod močovým měchýřem (prostata, močová trubice, apod.). V takovém případě se musí vytvořit vyvedení močového měchýře na povrch těla pomocí tzv. epicystostomie.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů