Skip to main content
 


Hospicová péče

Hospicová péče je označením pro zdravotně-sociální péči o těžce nemocné a umírající pacienty, jejichž onemocnění není „léčitelné“ v běžném slova smyslu. Dříve šlo o péči, kterou poskytovaly specializovaná pracoviště označovaná jako hospice, dnes tato péče proniká i do domácího prostředí.

 

Komu je hospicová péče určena?

Hospicová péče se nejčastěji týká pacientů s generalizovaným nádorovým onemocněním, u kterých již není indikována onkologická péče, využívá se jí však i u jiných neléčitelných nemocí, kdy očekáváme blížící se smrt pacienta. Obvykle se využívá u pacientů, jejichž prognóza přežití je kratší než 3 měsíce.

 

 

Jaké máme formy hospicové péče?

Existují dvě základní formy hospicové péče – ústavní péče v hospicu či domácí hospicová péče. Hospiců v ČR není moc a jejich lůžková kapacita je omezená. Domácí hospicová péče začala u nás na Vysočině fungovat relativně nedávno, máme s ní dobré zkušenosti, a proto budu pojednávat zejména o ní. Je zajišťována odbornými pracovníky přímo v domově nemocného, což má řadu výhod.

 

 

Co nabízí domácí hospicová péče?

Filozofie hospicové péče se zaměřuje na péči o umírajícího – nesnaží se pacienta vyléčit, ale zajistit mu co nejkvalitnější a nejdůstojnější prožití času, který mu zbývá.

 

Mezi nabídky domácí hospicové péče může patřit toto:

1. Pomoc s péčí o pacienta – Pracovníci hospicové služby dojíždějí do domova nemocného a starají se o něj.

2. Podávání léků včetně nitrožilních, nitrosvalových či podkožních injekcí – To platí i pro opiáty, jsou-li předepsány lékařem.

3. Zapůjčení pomůcek nutných pro zkvalitnění života pacienta – Pro potřebné pacienta lze zajistit i domácí oxygenoterapii (přístroje s kyslíkem)

4. Psychologická podpora rodině

 

Domácí hospicová péče funguje na principu spolupráce mezi lékařem, hospicovými pracovníky a rodinou pacienta. Tato péče je placená, nicméně náklady nejsou příliš velké. Setkal jsem se i s případem, kdy byl rodinou hospicová péče odmítnuta kvůli nákladům, ale myslím, si že kvalitní dožití pacienta v jeho posledních týdnech až měsících života za trochu vynaložených financí stojí.

 

Hospicova pece - Vysocina

Pro zajímavost odkaz na

Hospicové Hnutí Vysočina

 

 

Kazuistika: Pacient s rozsáhlým a generalizovaným tumorem plicním byl přijat na interní oddělení pro celkové zhoršení stavu a pro dušnost. Po zaléčení se stav zlepšil. Stav pacienta se nedal považovat za terminální (tj. těsně před smrtí), ale prognóza se počítala v týdnech či měsících. Rodina by uvítala péči doma, ale nebyla si jistá schopností se o tohoto pacienta postarat. Byla kontaktována domácí hospicová péče, členové rodiny se s jejími pracovníky posléze dohodli na konkrétních podrobnostech. Při propuštění bylo v propouštěcí zprávě doporučeno zajištění domácí oxygenoterapie a při objevení se bolestí podávání opiátů. Pacient byl propuštěn, další péče již byla zajištěna hospicovými pracovníky. Případné změny medikace měl od té chvíle zajišťovat obvodní lékař. Další informace o tomto pacientovi již nemám, ale ve chvíli psaní tohoto textu již zcela jistě nežije.

 

 

Závěr: Hospicová péče si získává stále větší pozornost. Jedná se o nezbytnou součást našeho zdravotnického systému, která umožňuje těžce nemocným pacientům důstojné dožití. Slibný je zejména rozmach domácí hospicové péče, která umožní nemocnému zemřít v domácím prostředí. To má na jednu stranu pozitivní vliv na jeho psychiku a navíc to ušetří finance běžných zdravotnických zařízení, kde takoví pacienti dosud umírali.


Zdroje
http://www.hospice.cz
https://www.umirani.cz

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů