Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. CT mozku k potvrzení nálezu a vyloučení ischemické CMP

 

2. Hospitalizace nejlépe na monitorovaném lůžku

 

3. Elevace hlavy do 30° - Při známkách edému mozku

 

4. Parenterální infuze – Hydratace pacienta je důležitá podobně jako u pacienta s ischemickou CMP. Dehydratace může zvětšit objem ischemického polostínu v okolí hemoragického ložiska. Základními možnostmi jsou např. Inf FR 1/1 500ml i.v. či 500ml 5% Glukózy i.v. (navíc snižuje riziko hypoglykémie).

 

5. Mannitol – Při projevech nitrolební hypertenze (např. 250ml 20% Mannitol i.v. á 8 hod)

 

6. Kortikoid – Jako doplněk mannitolu v případě vážnějších projevů nitrolební hypertenze (např. Dexamed 4mg i.v. á 8hod)

 

7. Kontrola hypertenze - Při destabilizované tenzi nad 200/100 je namístě postupné snižování tlaku, nicméně musíme být opatrní. Rychlé a agresivní nastolení normotenze není žádoucí!

 

8. Blokátory protonové pumpy – Vhodné (ale nikoliv nutné) dočasně jako prevence stresového gastroduodenálního vředu (např. Omeprazol 40mg 1amp do 100ml FR1/4 i.v./30min 1x denně)

 

9. Co nejdříve konzultovat neurologa ohledně dalšího postupu a event. řešení problematiky s vyšším pracovištěm (dekompresní kraniotomie apod.)

 

10. Postupná vertikalizace a rehabilitace – Dle doporučení neurologů a event. výsledků kontrolních CT mozku

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů