Skip to main content

Hemaglutinace

Hemaglutinace znamená shlukování erytrocytů po kontaktu se specifickou protilátkou zamířenou proti antigenu na jejich povrchu. Faktor vyvolávající hemaglutinaci se označuje pojmem hemaglutinin. Hemaglutinaci rozlišujeme na nepřímou a přímou.

Nepřímá hemaglutinace se využívá jako laboratorní metoda k průkazu přítomnosti určitých protilátek ve vzorku. Ke vzorku přidáme erytrocyty, na jejichž povrch byl v laboratoři navázán antigen, o kterém víme, že se váže s protilátkami, které hledáme. Jsou-li tyto protilátky ve vzorku přítomny, naváží se na zmíněné antigeny a způsobí hemaglutinaci.

Při přímé hemaglutinaci se protilátky (hemaglutininy) vážou na přirozené antigeny na povrchu erytrocytů a to způsobí jejich poškození a rozpad (hemolýza). Tento efekt by nastal, pokud bychom pacientovi při transfuzi podali neodpovídající krevní skupinu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů