Skip to main content

Hebefrenie

Hebefrenie je psychiatrický termín, který označuje specifickou formu schizofrenie. Jak si můžete přečíst v příslušném textu, schizofrenie obecně je definována jako porucha myšlení s narušeným vztahem k realitě.

Příčiny: Příznaky se poprvé většinou objevují v dospívání nebo mladé dospělosti a podle všeho jde o kombinaci genetických faktorů s určitými vlivy zevního prostředí.


Projevy: Klasická schizofrenie se typicky projevuje bludy a halucinacemi, hebefrenie je však ve svých příznacích poněkud odlišná. Pro hebefrenii je typické nedospělé „klackovité“ chování, které lze očekávat od dospívajícího jedince, je však abnormálně vystupňované. Objevují se poruchy emocí (např. smích v nepřiměřených situacích), chaotické chování a narušení sociálních vztahů s okolím. Běžně se vyskytuje chaotický slovní projev s neschopností držet se určitého tématu. Halucinace se vyskytují také, nejsou nicméně hlavním poznávacím znakem hebefrenie. Některé typy hebefrenie přechází v emoční plochost a abnormální pasivitu s nezájmem o své okolí.

 
Diagnostika: Diagnóza hebefrenie může být stanovena na základě psychiatrického vyšetření.

 
Terapie: Hebefrenie poměrně špatně odpovídá na léčbu. Terapie bývá komplexní s využitím antipsychotik a v některých případech i elektrošoků, výsledky však v řadě případů nejsou přesvědčivé a postižený člověk nemusí být schopen soběstačného života v kolektivu.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů