Skip to main content
 


Hammanův-Richův syndrom

Hammanův-Richův syndrom [hamanův-ričův] je naštěstí vzácné smrtelně nebezpečné onemocnění postihující plicní tkáň. I přes maximální péči je tento stav v řadě případů smrtící.
 
Příčiny
Příčina vzniku syndromu je nejasná. Postižení plic vzniká náhle a v mnoha případech u dosud zcela zdravých lidí bez předchozích dýchacích obtíží.
 
 
Projevy
Onemocnění probíhá pod obrazem akutního zánětu plic, který postihuje plicní vazivo, které označujeme jako intesticium (odborně proto Hammanův-Richův syndrom označujeme jako akutní intersticiální pneumonitidu). Zánět vaziva v okolí plicních sklípků a průdušinek zhorší výměnu krevních plynů a způsobí akutní dušnost. Syndrom je typický rychlým vznikem šokové plíce s respiračním selháním a smrtí.
 
Pozn: Nejčastějším neinfekčním chorobným procesem postihující plicní vazivo představuje  skupina chorob označovaných souhrnně jako plicní fibróza. Tyto stavy však na rozdíl od Hammanova-Richova syndromu probíhají chronicky a obtíže se při nich zhoršují pomalu, typicky v řádu mnoha let.
 
 
Diagnostika
Pro diagnózu jsou důležité klinické příznaky akutně vzniklé šokové plíce a obraz postižení plicního vaziva na rentgenu nebo na CT vyšetření hrudníku. Na plicních pracovištích je možné provést i bronchoskopii a bronchoalvelolární laváž k vyloučení jiných příčin respiračního selhání.
 
 
Léčba
Vzhledem k neznalosti přesné příčiny není možná zcela účinná léčba. Pacient musí být hospitalizován na monitorovaném lůžku, dostává kyslík, v případě selhávání dechu může být nutná umělá plicní ventilace. V některých případech může být indikována transplantace plic, to je však extrémně rizikový zákrok.
 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů