Skip to main content
 Hamartom

Hamartomy jsou mnohými lidmi považovány za nezhoubné nádory, ale ve skutečnosti tomu tak není. Jde o ložiska jinak normální tkáně, která se nicméně nachází v místech, kam nepatří.
 
Příčiny
Příčina vzniku hamartomů není většinou jasná. Hamartomy se mohou vyskytovat prakticky v jakékoliv tkáni nebo v jakémkoliv orgánu. V některých případech je mnohočetný výskyt hamartomů spojen s určitými geneticky podmíněnými syndromy (např. Cowdenův syndrom a Peutz-Jeghersův syndrom).
 
 
Projevy
Nejčastěji bývají hamartomy nalézány v plicích a obsahují tkáně jako je tuk a chrupavka, objevují se však i v mozku, srdci a slezině. Hamartomy se sice chovají nezhoubně, ale svým růstem mohou způsobit útlak okolních tkání a orgánů. Některé velké podkožní hamartomy mohou způsobit viditelné deformace. V případě, že hamartom naruší některou větší krevní cévu, může dojít ke krvácení (například v ledvině, plíci, apod.). Hamartomy srdce mohou narušit průtok krve srdečními oddíly a způsobit selhání srdce.
 
 
Diagnostika
Hamartom může být nalezen pomocí některé ze zobrazovacích metod (rentgen, ultrazvuk, CT vyšetření, magnetická rezonance). V řadě případů je obtížné odlišení hamartomů od jiných nezhoubných i zhoubných nádorů, a proto může být nutná biopsie ložiska se získáním vzorku na histologické vyšetření.
 
 
Léčba
V případě, že hamartom svým růstem působí nějaké obtíže, ho většinou lze odstranit chirurgickým zákrokem.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů