Skip to main content

Gerstmannův syndrom

Gerstmannův syndrom je velmi vzácný stav, při kterém je poškozena parietální část dominantní* poloviny mozku. Typicky se s tímto syndromem setkávají neurologové.

 

* Každý člověk má jednu polovinu mozku (tzv. hemisféru) dominantní, tj. více rozvinutou. Obvykle je to polovina mozku na druhé straně, než je dominantní ruka. Praváci tedy mívají dominantní levou polovinu mozku a leváci tu pravou. V dominantní hemisféře bývá uloženo centrum řeči.

 

 

Příčiny

Syndrom může být způsoben mozkovou mrtvicí, která je ohraničená na výše popsané místo mozku, podobné je to s některými mozkovými nádory. Kromě toho někdy syndrom vznikne bez jasné vyvolávající příčiny, což je typické spíše pro dětský věk.

 

 

Projevy

Postižení při Gerstmannově syndromu obvykle nezahrnuje poruchy hybnosti, jde o kombinaci poruchy psaní (odborně dysgrafie), počítání (odborně dyskalkulie), čtení (dyslexie), neschopnost rozeznávat předměty hmatem se zavřenýma očima a neschopnost správně určovat levou a pravou stranu. Těžké formy syndromu prakticky znemožňují provádět téměř jakoukoliv odbornou práci.

 

 

Diagnostika

Každý člověk výše uvedenými potížemi by měl být vyšetřen neurologem, součástí vyšetření by mělo být provedení některé ze zobrazovacích metod (CT vyšetření mozku nebo magnetická rezonance mozku) k potvrzení, či vyloučení strukturálního postižení.

 

 

Léčba

Syndrom nejde snadno vyléčit. Terapie je dlouhodobá soustřeďuje se na rehabilitaci a procvičování ztracených schopností. Mozek je úžasně plastická věc a ztracené funkce lze v řadě případů znovu získat. Čím nižší je věk postiženého, tím je logicky celý proces snazší.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů