Skip to main content
 


Fibromuskulární

Termín fibromuskulární označuje struktury, které mají charakter vaziva a svaloviny. Termín používáme například při popisu onemocnění známého jako fibromuskulární dysplazie, při kterém vzniká stenóza ledvinných tepen, karotid a případně jiných tepen. Více o tomto onemocnění najdete zde.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů