Skip to main content
 


Fibrinolytika

Fibrinolytika jsou skupinou léků, které slouží k fibrinolýze, tj. přímému rozpouštění fibrinu a tím i trombů. Mají více mechanizmů účinku, některé stimulují vznik aktivovaného plazminu, jiné samy o sobě účinkují podobně jako plazmin. Indikace aplikace těchto léčiv musí být opatrná, protože mohou vyvolat vážné krvácivé komplikace.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů