Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Antikoagulační terapie – nejprve LMWH v terapeutické dávce (např. Fraxiparine 0.X ml s.c. á 12 hodin, kdy X je váha pacienta děleno 10, tedy u 80kg pacienta podáváme max. 0.8 ml s.c. á 12 hod), kontrolovat účinnost můžeme pomocí odběru anti-Xa, později převod na Warfarin (např. Warfarin 5mg 0-1-0) s vysazením LMWH při INR 2-3. Modernější variantou warfarinu je pak sloučenina Dabigatran (Pradaxa 150mg 1-0-1).

 

2. Zklidnění frekvence – Většinou kombinace Beta-blokátor (např. Concor cor 2.5mg 1-0-0 a titraci dávky dle TF a TK) + Digoxin (Digoxin 0.125mg 1-0-0, redukovat při CHRI). Hladinu digoxinu je vhodné zkontrolovat z krevního náběru. Při nálezu tachyFiS ji lze akutně zpomalit aplikací beta-blokátoru i.v. (např. Betaloc 2mg i.v.).

 

3. Medikamentózní kardioverze – Je možná v podstatě kdykoliv, smysl má spíše při tachyFiS, úspěšnost je obvykle nižší než při elektrické kardioverzi. Jisté riziko embolizace nelze opominout, proto vhodnější provádět až po nasazení antikoagulace. K odhadu úspěšnosti je vhodné nejprve provést ECHO srdce, při průměru levé síně nad 50mm je úspěšnost kardioverze relativně nízká. U pacienta bez srdečního onemocnění obvykle podáme Propafenon (Rytmonorm 70mg 2amp do 100ml 5% Glukózy i.v./30min), u pacientů s ICHS a nižší EF LK pak podáváme spíše Amiodaron (Sedacorone 150mg do 100ml 5% Glukózy i.v./30min). Účinek se může projevit až po několika hodinách, i pokud nedojde k verzi, je velká šance, že se alespoň zpomalí TF.

 

4. Elektrická kardioverze – Je obecně účinnější než medikamentózní, pacient musí být schopen krátké celkové anestézie. Lze ji provést v akutním stavu, pokud fibrilace trvá kratší dobu než 2 dny, jinak až po 4-6 týdnech účinné antikoagulační terapie.

 

5. RFA - Při opakovaně neúčinných el.verzích je vhodné konzultovat vyšší pracoviště a zvážit provedení RFA (Radiofrekvenční ablace).

 

6. Dovyšetřit funkci ŠŽ k vyloučení hyperthyreózy.

 

Pozn: U pacientů pokročilého věku s nejistou compliance a opakovanými pády je lepší toto zaznamenat a pacienta ponechat pouze na antiagregační terapii bez warfarinizace (Anopyrin 100mg 0-1-0). Bylo nám na jednom semináři řečeno, že celková prognóza polymorbidních pacientů nad 85 let věku na AK terapii a na antiagregační terapii se zásadně neliší.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů