Skip to main content
 Fallotova tetralogie

Fallotova tetralogie je jednou z častějších vrozených vad srdce, které se projevují již v dětském věku a mohou své nositele ohrozit na životě. Naštěstí v dnešní době již existují možnosti účinné chirurgické léčby.

 

Příčiny: Porucha je vrozená a vzniká již při nitroděložním vývoji plodu. Je častější u mužského pohlaví a na jejím vzniku se zřejmě podílí kombinace genetických faktorů a zevních vlivů. Podstatou poruchy jsou čtyři anatomické odchylky srdce - 1. porucha celistvosti přepážky mezi komorami, 2. zúžení plicnice (tepna vedoucí krev do plic k okysličení), 3. zmohutnění svaloviny pravé komory a 4. změna odstupu aorty (nachází se více vpravo nad narušenou mezikomorovou přepážkou). Fallotova tetralogie může být komplikována i dalšími srdečními vadami.

 

 

Projevy: Za normálních okolností teče odkysličená krev z pravé komory do plicnice, odtud do plic, kde se okysličí a pak se vrací do levé poloviny srdce. Z levé komory pak okysličená krev aortou odtéká do zbytku těla a roznáší živiny a kyslík do tkání. V případě Fallotovy tetralogie se odkysličená krev z pravé komory dostává do aorty, což je dáno chyběním přepážky mezi komorami, bližším anatomickým vztahem aorty k pravé komoře i zúženou plicnicí, která klade proudu krve zvýšený odpor. Přítomnost vysokého podílu odkysličené krve způsobuje modravé zabarvení tkání (odborně cyanóza) - například obličeje, rtů, sliznic, končetin apod. Kromě toho je přítomna únava a snadné zadýchávání se, mohou nastat náhlé záchvaty dušnosti se zmodráním a ztrátou vědomí. Při dlouhodobém trvání nemoci se objeví paličkovité prsty.

 

 

Diagnostika: Důležité je fyzikální vyšetření nemocného (obvykle bývá slyšitelný výraznější srdeční šelest), podezření většinou stanoví dětský lékař. V případě podezření je nutno provést ECHO srdce, které zobrazí anatomii i funkci srdce a objeví přítomné vady.

 

 

Léčba: Bez léčby se postupem času rozvine srdeční selhání při neúměrném zatížení pravé srdeční komory, Fallotova tetralogie usmrtila více  než 2/3 neléčených nemocných před desátým rokem věku. V dnešní době se již ovšem provádí kardiochirurgické zákroky, které v rámci možnosti vedou k normalizaci anatomických a funkčních poměrů v srdci, a tím výrazně zlepšují prognózu. Lidé po operaci pochopitelně zůstávají ve sledování kardiologických ambulancí.

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů