Skip to main content
 


Etiologie

Pojem etiologie je v běžné medicínské praxi velmi často využíván a s trochou zjednodušení jej můžeme do češtiny přeložit jako „příčina“, „původ“ nebo „vyvolávající faktor“. Obvykle hovoříme o etiologii a etiologických faktorech jednotlivých chorob. Obvykle platí, že pochopení etiologie vzniku dané choroby je zásadní pro následné procesy diagnostické a zejména léčebné.
 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů