Před čtením níže uvedeného textu prosím přečíst si obecné upozornění na této stránce.

 

1. Zhodnocení stavu – U celkových projevů, výrazných febrilií raději hospitalizace s parenterální léčbou

 

2. Antibiotika – Typ a dávka ATB se liší dle pracoviště, u nás nejčastěji podáváme krystalický Benzylpenicilin (např. Penicilin G 2mil IU i.v. á 6 hod).

 

3. Antipyretika – Tlumení horeček nad 38°C, nejčastěji Paracetamol (per os lze např. Paralen 1tbl, max 3-4x denně, parenterálně lze Perfalgan 10mg/ml - 50ml i.v./ 30minut).

 

4. Infuzní terapie – U pacientů se sníženým příjmem tekutin per os, musíme bránit dehydrataci při horečce. Např. INF FR 1/1 500ml i.v. / 3hod a INF 500ml 5% Glukózy i.v. / 3hod několikrát denně k pokrytí ztrát.

 

5. Podpůrná léčba – Chladivé obklady končetiny, klid na lůžku, postiženou končetinu elevovat a příliš s ní nehýbat. Dle stavu a výsledků je vhodné zvážit malou dávku LMWH k prevenci hluboké žilní trombózy (např. Fraxiparine 0.3ml s.c. á 24hod).

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů