Skip to main content
 


EKG z praxe 9


Akutni infarkt predni steny myokardu na EKG

 

Pacient s abuzem ethyl v anamnéze byl přivezen v somnolentním až soporózním stavu, poté co neznámou dobu ležel na zahradě. Obličej poraněný při pádu, dle RZP hypoglykémie cca 1.6mmol/l. Na EKG tento nález - jasné patologické Q ve V1-V3, ST elevace charakteru Pardeeho vln ve V1-V4, zrcadlové deprese ST v II, III, aVF. Tyto změny nejpravděpodobněji svědčí pro subakutní IM přední stěny. Vzhledem k celkově špatnému stavu pacienta doporučeno přijetí na JIP ke stabilizaci a následně event. odeslání k SKG.

 

(U pacienta došlo do několika hodin k srdeční zástavě, KPR neúspěšná. Je nejasné, zda šlo v úvodu o hypoglykémii u ethylika, která byla doprovázena IM, či o IM, který byl doprovázen následnou hypoglykémií. Etiologie poruchy vědomí a pádu mohla být primárně jak hypoglykémie, tak arytmie při IM.)

 
Print Friendly and PDF


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

MUDr. Jiří Štefánek  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů