Skip to main content

EKG z praxe 35

STEMI spodni steny a junkcni rytmus na EKG

 

Pacient (cca 65 let, muž) byl přivezen RZP jako bolesti břicha a bradykardie. Pacient hypotenzní, imobilní. Na EKG je výrazně patologický nález. Štíhlé komplexy QRS nejsou předcházeny P vlnami, jde zřejmě o junkční rytmus s těžkou bradykardií. Kromě toho si pošimněme ST elevací II, III a aVF se zrcadlovými depresemi ST v hrudních svodech. Jde o STEMI infarkt spodní stěny komplikovaný junkční bradykardií s postupným přechodm do kardiogenního šoku - pacient zaléčen a stejnou RZP, která ho přivezla na ambulanci, ihned transportován do blízkého spádového kardiocentra. Zjištěn uzávěr věttve pravé koronární tepny, pacient zachráněn.

 


Pomohl vám můj web? Zvažte jeho pravidelnou, nebo jednorázovou finanční podporu.
 

  autor: MUDr. Jiří Štefánek
  kontakt: jiri.stefanek@seznam.cz
  zdroje: základní zdroje textů